Hướng dẫn nộp đơn

Sinh viên Quốc tế cần thực hiện theo các bước sau:

1. ĐẠT TIÊU CHUẨN NHẬP HỌC

Xem lại tiêu chuẩn nhập học để chắc rằng bản thân ứng viên phù hợp với chương trình.

Tiêu chuẩn nhập học dành cho sinh viên Quốc tế >>

2. HOÀN THIỆN ĐƠN ĐĂNG KÝ

Hoàn thiện đơn đăng ký dành cho sinh viên Quốc tế >> (điền agent code là VNI để có chính sách học phí ưu đãi cho sinh viên Việt Nam)

3. NỘP PHÍ ĐĂNG KÝ

Phí đăng ký dành cho bậc Đại học là $40. Phí này sẽ không được miễn hoặc chấp nhận chuyển khoản.

4. HOÀN THIỆN MẪU ĐƠN DÀNH CHO SINH VIÊN CHUYỂN TIẾP

Nếu sinh viên đã và đang theo học các trường tại Mỹ cần hoàn thiện biểu mẫu dành cho sinh viên chuyển tiếp Quốc tế cho ASU.

Tải mẫu đơn cho sinh viên Quốc tế >>

5. NỘP CHỨNG MINH TÀI CHÍNH

Nộp chứng minh tài chính bằng tiếng Anh từ Ngân hàng hoặc các tổ chức tài chính, cùng thư tài trợ chính thức của nhà tài trợ. Các văn bản đều phải chứng minh mức tài sản tối thiểu $20,000.

6. NỘP BẢN SAO HỘ CHIẾU

Đính kèm bản sao hộ chiếu trong thư nhập học.

7. NỘP 2 CHỨNG NHẬN TIÊM CHỦNG MMR

Sinh viên cần nộp 2 giấy chứng nhận tiêu chủng MMR (sởi, quai bị, rubella). Sinh viên không nộp sẽ buộc phải tiêm chủng sau khi đến ASU.

8. NỘP BẰNG TỐT NGHIỆP THPT

Bản sao chính thức Bằng tốt nghiệp THPT kèm bản dịch tiếng Anh.

9. GỬI TÀI LIỆU NHẬP HỌC VỀ ASU

Gửi bản đăng ký cùng các tài liệu được yêu cầu sau về địa chỉ:

Regular Mail
Admissions, Records and Registration
P.O. Box 1570
State University, AR, 72467 USA

Express Mail
Admissions, Records and Registration
101 N. Caraway Rd.
Student Union Room 2130
Jonesboro, AR, 72401 USA