Sau Đại học

Chào mừng đến với mục Tuyển sinh chương trình Sau đại học tại Arkansas State University. Mục này sẽ bao gồm các chỉ dẫn chi tiết và thông tin đăng ký Chương trình Sau Đại học tại ASU.

The Library on ASU's Campus

ĐEM CẢ THẾ GIỚI ĐẾN ARKANSAS STATE

Một ngôi trường nằm trong top những trường tốt nhất phía Nam. Một thành phố phát triển, nằm trong khuôn viên ngôi trường. Một cộng đồng đa dạng, sôi nổi, thân thiện. 156 ngành học. Giảng viên quan tâm, nhiệt huyết, có thể làm những điều tuyệt vời nhằm truyền cảm hứng cho học sinh. Hơn 60,000 cựu học sinh kế thừa văn hóa và lan truyền đi khắp thế giới. Hơn 200 tổ chức sinh viên, 16 đội tuyển thuộc NCAA Division 1, cùng những niềm đam mê không giới hạn dành cho mọi điều tại Red Wolves.

Các cột mốc quan trọng

Mid-Spring 2018 (ESL Only)

Classes Start: March 6, 2018

Applications due by: January 19, 2018

Submit all documents by: February 2, 2018

Summer 2018

Classes Start: May 29th

Applications due by: April 6, 2018

Submit all documents by: April 16, 2018

Summer II 2018 (ESL Only)

Classes Start: July 2nd  

Applications due by: May 25, 2018

Submit all documents by: June 1, 2018

Fall 2018

Classes Start: August 20th

Applications due by: July 2, 2018

Submit all documents by: July 13, 2018

Fall II 2018 (ESL Only)

Classes Start: October 9th  

Applications due by: September 3, 2018

Submit all documents by: September 14, 2018

Spring 2019

Classes Start: January 14, 2019

Applications due by: November 9, 2018

Submit all documents by: November 19, 2018

Mid-Spring 2019 (ESL only)

Classes Start: March 5, 2019

Applications due by: January 18, 2018

Submit all documents by: February 1, 2018

Summer 2019

Classes Start: May 28, 2019

Applications due by: April 5, 2019

Submit all documents by: April 15, 2019

Summer II 2019 (ESL only)

Classes Start: July 1, 2019

Applications due by: May 24, 2019

Submit all documents by: May 31, 2019

Fall 2019

Classes Start: August 19, 2019

Applications due by: July 5, 2019

Submit all documents by: July 15, 2019

Mid-Fall 2019 (ESL only)

Classes Start: October 8, 2019

Applications due by: September 2, 2019

Submit all documents by: September 13, 2019

Xem chi tiết >>