Sau Đại học

Chào mừng đến với mục Tuyển sinh chương trình Sau đại học tại Arkansas State University. Mục này sẽ bao gồm các chỉ dẫn chi tiết và thông tin đăng ký Chương trình Sau Đại học tại ASU.

The Library on ASU's Campus

ĐEM CẢ THẾ GIỚI ĐẾN ARKANSAS STATE

Một ngôi trường nằm trong top những trường tốt nhất phía Nam. Một thành phố phát triển, nằm trong khuôn viên ngôi trường. Một cộng đồng đa dạng, sôi nổi, thân thiện. 156 ngành học. Giảng viên quan tâm, nhiệt huyết, có thể làm những điều tuyệt vời nhằm truyền cảm hứng cho học sinh. Hơn 60,000 cựu học sinh kế thừa văn hóa và lan truyền đi khắp thế giới. Hơn 200 tổ chức sinh viên, 16 đội tuyển thuộc NCAA Division 1, cùng những niềm đam mê không giới hạn dành cho mọi điều tại Red Wolves.

Các cột mốc quan trọng

Fall 2016 

Classes Start: August 22, 2016

Mid-Fall 2016

Classes Start: October 18, 2016

Applications due by: September 5, 2016

Submit all documents by: September 12, 2016

Spring 2017

Classes Start: January 17, 2017

Applications due by: November 18, 2016

Submit all documents by: November 28, 2016

Mid-Spring 2017

Classes Start: March 7, 2017

Applications due by: January 25, 2017

Submit all documents by: February 3, 2017

Summer I 2017

Classes Start: May 30, 2017

Applications due by: April 7, 2017

Submit all documents by: April 14, 2017

Summer II 2017

Classes Start: July 3, 2017

Applications due by: May 22, 2017

Submit all documents by: May 29, 2017

Fall 2017

Classes Start: August 21, 2017

Applications due by: July 3, 2017

Submit all documents by: July 14, 2017

Mid-Fall 2017

Classes Start: October 10, 2017

Applications due by: September 1, 2017

Submit all documents by: September 8, 2017

Xem chi tiết >>