Về A-State

The library on the campus of ASU

TRÂN TRỌNG QUÁ KHỨ, HƯỚNG ĐẾN TƯƠNG LAI

A-State tọa lại tại trung tâm vùng Trung-Nam nước Mỹ. Chúng tôi tự hào có đội ngũ nhân viên, giảng viên, và số lượng sinh viên đa dạng, trong khi vẫn chú trọng và quan tâm đến từng cá nhân. Tiêu chí luôn trân trọng quá khứ, hướng đến tương lai được chúng tôi gìn giữ từ lúc mới thành lập trường cho tới nay.

Đánh dấu cột mốc thành lập 100 năm, Arkansas State University tiếp tục phát triển theo nhiều hướng, theo vùng, bang, toàn quốc, và trên toàn thế giới. Bằng việc cung cấp nền tảng giáo dục vững chắc, trường trang bị cho sinh viên kỹ năng lãnh đạo trong công việc cũng như ngoài xã hội.