Các số liệu nổi bật

latest pack image

 • Địa điểm: Jonesboro, AR
 • Thành lập: 1909
 • Loại trường: Công lập
 • Tổng số sinh viên: Tuyển sinh: 14,903
 • Số lượng Giảng viên/Nhân viên: 1,500+
 • Lĩnh vực nghiên cứu: 150+
 • Diện tích trường: 1,376 mẫu Anh
 • Cơ sở vật chất: 145 tòa nhà
 • Cựu sinh viên: 90,000+
 • Thể thao: NCAA Division 1 FBS
 • Liên kết hội nghị: Sun Belt
 • Màu sắc: Đỏ tươi & Đen
 • Linh vật: Sói đỏ (Red Wolves)

Các con số ấn tượng

 • Điểm ACT trung bình của SV mới: 23.9
 • Điểm GPA trung bình của SV mới: 3.47
 • Tỷ lệ SV trung bình/1 lớp: 27
 • Tổng số SV hiện tại: 13,144