Văn phòng tại Việt Nam

Văn phòng Đại diện Tuyển sinh tại Việt Nam (A-State Vietnam) được thiết lập từ tháng 6 năm 2014, theo thỏa thuận giữa Văn phòng các Sáng kiến Toàn cầu của Trường (Office of Global Initiatives) và VNIS Education / Smart Edu Link, một nhà cung cấp các giải pháp giáo dục quốc tế tại Việt Nam và là thành viên của VNIS Group.

A-State tham dự SNA Marianapolis University Fair 2023
Văn phòng Việt Nam đại diện tuyển sinh cho A-State

Văn phòng Đại diện Tuyển sinh tại Việt Nam đảm nhiệm việc cung cấp các thông tin chính xác, cập nhật mới nhất; cũng như là văn phòng tại địa phương để xử lý ban đầu hồ sơ nhập học của học sinh. Văn phòng cũng là đầu mối liên lạc với phụ huynh, cựu sinh viên, các đối tác tuyển sinh cũng như các trường trung học / đại học tại Việt Nam.

Để biết thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ với Văn phòng tại Việt Nam của chúng tôi.


A-State Vietnam