Bảo hiểm Y tế

CHÍNH SÁCH BẢO HIỂM Y TẾ

Sinh viên quốc tế được chính phủ Mỹ yêu cầu có bảo hiểm y tế, được cung cấp bởi A-State. Chi phí bảo hiểm được chi trả trước ngày bắt đầu kỳ học mới, và có thể được trả qua học phí hoặc các chi phí khác. Sinh viên sẽ cần có bảo hiểm trước 1 tháng ngày bắt đầu kỳ học đầu tiên. Bảo hiểm y tế sẽ không có hiệu lực tại nước khác, vậy nên sinh viên có thể mua bảo hiểm khác nhưng vẫn được yêu cầu phải mua bảo hiểm thông qua A-State.

CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

THÔNG TIN CHUNG

Tôi có bắt buộc có bảo hiểm của A-State?
Có, tất cả sinh viên Quốc tế được yêu cầu phải mua bảo hiểm thông qua AIG. Đây là chính sách được đưa ra bởi Hội đồng Ủy thác (Board of Trustees – BOT) – hội đồng quản trị của trường.

Bảo hiểm từ A-State qua công ty nào?
A-State sử dụng bảo hiểm từ American International Group (AIG) cho sinh viên quốc tế. Sinh viên có thể tìm kiếm thêm thông tin về bảo hiểm tại website: https://www.wellfleetstudent.com.

Sử dụng thẻ bảo hiểm như thế nào?

Khi bị ốm hoặc gặp vấn đề về sức khỏe cần nhập viện hoặc vào các trung tâm y tế, bạn chỉ bản copy của thẻ bảo hiểm. Hãy luôn mang theo bản này bên mình.

THÔNG TIN ĐĂNG KÝ

Tôi sẽ đăng ký Bảo hiểm như thế nào khi có Visa F1/J1?

Nếu bạn là sinh viên có Visa F1 hoặc J1, bạn sẽ tự động được đăng ký bảo hiểm. Việc này được hoàn thành trước mỗi kỳ học. Nếu muốn thêm người phụ thuộc, vui lòng đọc “Thêm người phụ thuộc vào bảo hiểm của tôi như thế nào?”

Làm cách nào để thêm người phụ thuộc vào hợp đồng bảo hiểm của tôi?

Người phụ thuộc đủ điều kiện nhận bảo hiểm theo Chương trình miễn là trong vòng 30 ngày kể từ ngày đủ điều kiện/ngày gia hạn của sinh viên hoặc học giả,

Thẻ bảo hiểm của tôi có thời hạn bao lâu?

Chúng tôi cần đảm bảo tất cả sinh viên quốc tế có bảo hiểm có thời hạn bằng thời gian học tập tại ASU.

THÔNG TIN THANH TOÁN

Chi phí cho bảo hiểm là bao nhiêu?

Trước khi đăng ký, phí bảo hiểm cần được trả đủ, 6 tháng/lần trên hệ thống Self-Service.

Trả phí bảo hiểm như thế nào?

Tất cả chi phí bảo hiểm sẽ xuất hiện trên mục Self-Service trong tài khoản sinh viên trước khi bắt đầu Đăng ký Ưu tiên (Priority Registration). Sinh viên có thể trả trực tuyến hoặc trực tiếp kèm học phí và các chi phí khác. Sinh viên cần trả phí bảo hiểm trước khi được phép tham gia các lớp học tại A-State.

Tôi có cần trả phí khi gặp bác sĩ?

Học sinh cần phải trả khoản khấu trừ và khoản đồng thanh toán khi đến phòng khám, bác sĩ hoặc bệnh viện. Để biết thêm thông tin, hãy gọi số dịch vụ khách hàng trên thẻ bảo hiểm. Để biết chi tiết, hãy gọi 888-622-6001.

Khi bạn tìm kiếm bất kỳ dịch vụ chăm sóc y tế nào, nhà cung cấp mà bạn chọn – Phòng khám Y tế NYIT, phòng khám chăm sóc khẩn cấp, bệnh viện hoặc văn phòng bác sĩ – sẽ tìm đến bạn và hãng bảo hiểm của bạn để được thanh toán cho các dịch vụ của họ. Bạn sẽ luôn phải trả một phần chi phí khám bác sĩ mỗi lần đến cơ sở y tế. Điều này được gọi là chia sẻ chi phí. Để hiểu thêm về cách chọn nhà cung cấp và cách đọc EOB (Giải thích về Quyền lợi), chúng tôi tổ chức các buổi hội thảo về bảo hiểm để hỗ trợ bạn trong quá trình tìm kiếm.

THÔNG TIN BẢO HIỂM

Bảo hiểm của tôi bao gồm những gì?

Thông tin chi tiết có thể xem tại website, truy cập https://www.wellfleetstudent.com.

Chi phí thuốc có được kèm trong phí bảo hiểm?

Vui lòng gọi dịch vụ chăm sóc khách hàng 888-622-6001.

Phí bảo hiểm đã bao gồm chi phí thai sản?

Đúng, dành cho chủ thẻ. Thông tin chi tiết xin vui lòng truy cập website trực tuyến của công ty bảo hiểm.

THÔNG TIN KHIẾU NẠI

Thời gian giải quyết khiếu nại của công ty?

Vui lòng gọi dịch vụ chăm sóc khách hàng 888-622-6001.

Tôi cần làm gì khi nhận được hóa đơn? Hoặc bác sĩ thông báo rằng tôi đang nợ tiền?

Vui lòng gọi ngay cho dịch vụ chăm sóc khách hàng 888-622-6001.