Các Câu hỏi Thường gặp

NHẬP CƯ

Visa của tôi đã hết hạn, tôi có được tiếp tục ở lại?

Được, miễn là I20 của bạn còn hiệu lực và duy trì tình trạng di trú.

Visa của tôi đã hết hạn; tôi có được du lịch sang nước khác?

Bạn sẽ cần visa hợp lệ để quay trở lại Mỹ.

Tôi có thể làm mới visa tại Mỹ?

Câu trả lời là không, bạn không thể làm mới visa khi vẫn đang ở Mỹ. Việc này chỉ có thể thực hiện tại nước khác, đặc biệt là đất nước quê nhà.

I20 của tôi sẽ hết hạn sớm, tôi cần làm gì để gia hạn, và khi nào cần?

Hãy ngay lập tức gửi đề nghị gia hạn đến Văn phòng Dịch vụ Sinh viên Quốc tế (ISS). Thông tin chi tiết để gia hạn I20 TẠI ĐÂY.

I20 của tôi đã hết hạn, tôi cần làm gì?

Nếu I20 của bạn hết hạn chưa quá thời hạn 5 tháng, bạn cần đăng ký với Bộ An ninh Nội địa (Department of Homeland Security) về quá trình tái nhập cư. Bạn sẽ cần bản I20 mới cho quá trình tái nhập cư, do đó cần mang bản sao chứng minh tài chính với tài khoản tối thiểu $23,000 đến Văn phòng Dịch vụ Sinh viên Quốc tế, để chúng tôi có thể kiểm tra dự liệu đăng ký và cấp cho bạn I20 mới.

Tôi là sinh viên bậc Cử nhân, vậy việc duy trì tình trạng học toàn thời gian nghĩa là gì?

Bạn cần đăng ký ít nhất 12 credit hours, và phải tham dự ít nhất 9 credit hours.

Tôi là sinh viên bậc sau Đại học, vậy việc duy trì tình trạng học toàn thời gian nghĩa là gì?

Bạn cần đăng ký ít nhất 9 credit hours, và phải tham dự ít nhất 6 credit hours.

Tôi là trợ lý thạc sĩ/nghiên cứu (assistantship), vậy yêu cầu học tập toàn thời gian của tôi là gì?

Bạn cần tham dự 6 credit hours các môn Sau Đại học. Tuy nhiên, bậc tiến sĩ cần kiểm tra lại nếu họ chỉ có thể tham dự 6 credit hours.

Nếu tôi tham dự các khóa học yêu cầu cùng với khóa học sau Đại học, yêu cầu toàn thời gian là gì?

Bạn cần tham dự 12 credit hours nếu học cả 2 khóa Cử nhân và Sau đại học.

Tôi đang tham dự 12 credit hours các khóa bậc đại học, nhưng cần bỏ 3h vì bị trượt? Tôi có được làm thế không?

Không, bạn cần đạt đủ 12 credit hours tối thiểu. Chúng tôi sẽ hủy bỏ dữ liệu nhập cư khi sinh viên không duy trì được tình trạng do thiếu giờ học yêu cầu tối thiểu.

VIỆC LÀM

Tôi có thể làm việc trong khu học xá?

Được, bạn có thể làm tối đa 20h/tuần khi đang trong kỳ học, và 28h/tuần trong kỳ nghỉ.

Tôi nhận được lời mời làm việc trong khu học xá, tôi cần làm gì tiếp?

Theo các bước sau: Click here

 • Xin Thư mời Làm việc.
 • Hoàn thành mẫu chứng nhận F1 (Acknowledgement Form).
 • Mang thư và mẫu đến Trung tâm Dịch vụ Sinh viên Quốc tế và nhận Thư An sinh Xã hội (Social Security Letter).
 • Đăng ký số An sinh Xã hội (Social Security Number) tại Văn phòng An sinh Xã hội (Social Security Office).
 • Khi đã nhận được Số An sinh Xã hội, mang một bản copy đến nơi làm việc.

Lưu ý: Bạn có thể không được làm việc cho đến khi có số An sinh xã hội.

Tôi có thể làm việc ngoài khu học xá?

Không, bạn không thể. Làm việc ngoài khu học xá là trái với luật pháp, trừ trường hợp làm việc trong chương trình CPT hoặc OPT. Bạn cần đạt một số tiêu chuẩn để sử dụng CPT và OPT.

Tôi có thể đăng ký OPT tước khi tốt nghiệp hay không? Click here

Bạn có thể đăng ký bản tiền-hoàn thiện OPT. Tuy nhiên, nhớ rằng nhà tuyển dụng sẽ đếm ngược 365 ngày cho đến khi bạn đủ điều kiện để thực hiện OPT sau khi tốt nghiệp.

Tôi có thể đăng ký CPT không? Click here

Chỉ cần đủ tiêu chuẩn, bạn có thể đăng ký CPT.

BẬC ĐẠI HỌC

Tôi đang là sinh viên đại học, và được xếp vào diện thử thách học vấn (Academic probation); liệu tôi có thể đăng ký học vào các lớp thông thường?

Câu trả lời là có, bạn có thể đăng ký tối đa 12 credit hours trong khi vẫn đang trong diện thử thách học vấn.

Nếu GPA của tôi xuống thấp hơn 2.0 khi vẫn đang trong thử thách học vấn (Academic probation)?

Bạn sẽ bị Đình chỉ học.

Tôi có thể đăng ký học khi vẫn đang bị đình chỉ lần đầu??

Bạn có thể đăng ký khi chấp thuận “Học lại chương trình” (Restart Program). Việc học lại chương trình có hạn đăng ký và yêu cầu bắt buộc tham gia một số hội thảo. Để biết thêm thông tin chi tiết hãy truy cập tại đây.

Tôi bị đình chỉ lần 2, tôi sẽ phải làm gì?

Bạn sẽ không thể tham dự bất kỳ lớp học nào tại A-State trong vòng 1 năm. Bạn sẽ có các sự lựa chọn sau:

 • Rời khỏi Mỹ và đăng ký học lại sau 1 năm
 • Chuyển sang một trường chấp nhận tình trạng học tập của bạn. Lưu ý rằng tín chỉ từ các trường khác sẽ không được chấp nếu bạn muốn quay trở lại A-State sau 1 năm.

Tôi đã nghỉ 1 năm sau lần đình chỉ thứ 2 và đã sẵn sàng để trở lại học tiếp. Tôi cần làm những gì?

Truy cập tại ĐÂY để hoàn thiện thủ tục.

SAU ĐẠI HỌC 

Tôi là sinh viên bậc sau Đại học và hiện đang thuộc diện thử thách học vấn (Academic probation); liệu tôi có được đăng ký học tiếp?

Có, bạn có thể đăng ký tối đa 9 credit hours học khi đang thuộc diện thử thách.

Nếu tôi đạt điểm “C” khi đang thuộc diện thử thách?

Bạn sẽ bị Đình chỉ học.

Tôi có thể đăng ký học khi đang thuộc diện đình chỉ không?

Bạn không thể đăng ký học các lớp thuộc chương trình Sau Đại học khi đang bị đình chỉ.

Tôi đang bị đình chỉ học, tôi cần làm gì?

Bạn sẽ không thể đăng ký học trong 1 kỳ tại A-State. Bạn có các sự lựa chọn sau:

 • Rời khỏi Mỹ và quay trở lại đăng ký học sau một kỳ.
 • Đăng ký dưới diện sinh viên đã tốt nghiệp và học các khóa học bậc Cử nhân.
 • Chuyển sang trường chấp nhận tình trạng học vấn của bạn.

Tôi đã nghỉ một kỳ do bị đình chỉ, và đã sẵn sàng học tiếp. Tôi phải làm những gì?

Hoàn thiện mẫu đăng ký học lại tại ĐÂY và đóng phí đăng ký $40.

Tôi đang bị đình chỉ lần 2, tôi phải làm gì?

Bạn sẽ không được dự bất kỳ lớp học nào tại A-State trong vòng 1 năm học. Bạn có những sự lựa chọn sau:

 • Rời khỏi Mỹ và quay trở lại đăng ký học sau một kỳ.
 • Đăng ký với tư cách sinh viên đã tốt nghiệp và học các khóa bậc Cử nhân.
 • Chuyển sang trường chấp nhận tình trạng học vấn của bạn

DU LỊCH

Tôi có cần thông báo cho ISS nếu rời khỏi Mỹ trong kỳ nghỉ?

Có, bạn cần phải thông báo cho ISS và nhận được chữ ký du lịch từ ISS trên I20 trước khi rời đi. Bạn nên lấy chữ ký này mỗi lần rời khỏi Mỹ.

Tôi phải làm gì nếu giữa kỳ học buộc phải rời trường do việc gia đình?

Nếu bạn có việc gia đình và buộc phải rời khỏi Mỹ, bạn sẽ cần làm theo các quy trình rời trường (withdrawal process). Bạn cần hoàn thành mẫu với trung tâm tư vấn Wilson, và mang bản sao vé máy bay cùng I20 đến ISS.

Tôi cần làm gì nếu tôi chỉ về nước trong 3 tuần giữa kỳ học vì việc gia đình?

Bạn cần trao đổi với giáo viên hướng dẫn và nhận được sự chấp thuận. Mang bản sao vé máy bay cùng I20 đến ISS. Việc xin phép giáo viên hướng dẫn trước khi rời khỏi nước là nghĩa vụ và trách nhiệm của sinh viên.

Tôi đến đây từ tháng 1 năm nay. Tôi có thể nghỉ hè tại đây mà không học kỳ Hè không?

Câu trả lời là không. Bạn cần đăng ký lớp học hè và duy gì tình trạng học toàn thời gian. Bạn cần hoàn thành ít nhất 1 năm học tại trước trước khi đủ điều kiện nghỉ hè tại đây.

Tôi đến từ tháng 1 năm nay; tôi có được về nước nghỉ hè không?

Có, nếu bạn đã có dự định về nước. Bạn cần mang bản sao vé máy bay để chúng tôi thực hiện quy trình cho phép rời trường trên SEVIS.

Tôi cần làm gì nếu muốn nghỉ giữa kỳ?

Bạn cần đảm bảo rằng tại thời điểm đó không tham dự bất kỳ lớp học nào, sau đó hoàn thiện quy trình rời trường (withdrawal process). Bạn cần hoàn thiện tại trung tâm tư vấn Wilson, sau đó mang bản sao vé máy bay cùng I20 đến ISS.

Tôi cần làm gì nếu muốn quay lại trường trong vòng 5 tháng tính từ ngày rời Mỹ?

Bạn cần liên lạc với ISS 30 ngày trước khi cất cánh trở lại Mỹ, để chúng tôi gửi yêu cầu kích hoạt SEVIS. Việc kích hoạt lại đôi khi tốn khá nhiều thời gian. Vậy nên, chúng tôi có thể cấp mới I20, tuy nhiên bạn cần tự trả phí SEVIS cho bản mới này.

CÂU HỎI KHÁC

Làm cách nào để lấy bảng điểm chính thức?

Truy cập vào đây để tìm hiểu quy trình.

Liệu tôi có thể có bản sao tài liệu nhập học và I20 cũ?

Không, chúng tôi không cung cấp bản sao tài liệu cho sinh viên. Bạn cần giữ cẩn thận bản gốc, tránh thất lạc – hư hỏng. Bạn nên giữ bản mềm các tài liệu giấy tờ cá nhân như bằng tốt nghiệp, bảng điểm, I20, hộ chiếu, visa… ở nơi an toàn.

Tôi cần làm gì để cập nhật địa chỉ nơi ở (address hold)?

Đi tới trang Self-Service và cập nhật địa chỉ IL của bạn với địa chỉ sinh sống hiện tại của bạn. Nó phải được cập nhật mỗi học kỳ ngay cả khi bạn có cùng địa chỉ.

Thế nào là Bad Address?

Bad Address – địa chỉ không được xác thực. Bạn cần cập nhật địa chỉ cùng tài khoản sinh viên để xóa tình trạng này.

Tôi không thấy bất kỳ tình trạng chờ nào nhưng vẫn không thể đăng ký học.

Bạn cần đảm bảo tình trạng chờ đã được hủy bỏ. Tuy nhiên bạn sẽ không thể thấy được tình trạng này, mà nó được cập nhật trong tài khoản của sinh viên mỗi kỳ.

Tôi tìm thêm thông tin về Bảo hiểm y tế ở đâu?

Truy cập tại đây

Làm thế nào để gửi yêu cầu nhận thư: thư mời nhập học, thư nhập học…?

Truy cập vào đây để gửi yêu cầu