Đạp xe tại trường

A-State khuyến khích sinh viên sử dụng Đường dẫn PAC (PAC Paths) trên toàn khuôn viên trường. Để hướng dẫn bạn đến bãi đậu xe đạp và hầu hết các tòa nhà trong khuôn viên trường, Đường dành cho người đi bộ và người đi xe đạp được đánh dấu bằng một biểu tượng đặc biệt – mũi tên sharrow.

MANG XE ĐẠP CỦA BẠN ĐẾN A-STATE

Những “mũi tên chia sẻ đường” này biểu thị những con đường đa dụng của chúng ta – những con đường đủ rộng để người đi xe đạp và người đi bộ sử dụng chung. Những con đường nhỏ cũng nằm trên các con đường chính trong khuôn viên A-State để cho người lái xe biết chia sẻ đường với người đi xe đạp.

BẢN ĐỒ ĐẠP XE TẠI A-STATE

Trường đã triển khai Đường dẫn PAC (dành cho Người đi bộ và Đi xe đạp) được chỉ định.

Vui lòng tham khảo các bản đồ được liên kết bên dưới để biết thêm thông tin về việc lập kế hoạch các tuyến đường của bạn trong khuôn viên trường.

Overview 1 mile 5K 10K

A-STATE - ĐẠI HỌC THÂN THIỆN VỚI XE ĐẠP