Nộp Học phí, Chi phí

Thanh toán số dư tài khoản

CHI PHÍ NHẬP HỌC

A-State đem lại chương trình đại học với chi phí tiết kiệm. Chi phí ước tính (bao gồm các chi phí phụ) cho 1 năm học tại A-State là khoảng $18,000 –  $23,000 (tuỳ bậc học và là thông tin áp dụng cho sinh viên Việt Nam).

Ngoài ra, sinh viên Việt Nam nộp đơn thông qua Văn phòng Việt Nam hoặc các Đối tác Tuyển sinh của trường tại Việt Nam sẽ được giảm trừ 50% mức học phí, tương đương học phí của sinh viên bang. Liên hệ với văn phòng Việt Nam để được hướng dẫn.

>> Học phí – Chi phí mới nhất

Bảo hiểm y tế: $570-$650/kỳ

Sinh viên Quốc tế được yêu cầu đóng bảo hiểm tại A-State. Sinh viên cần trả phí bảo hiểm trước khi đủ điều kiện nhập học.

Phí Quản lý Khám sức khỏe: $75

Sinh viên quốc tế cần được Kiểm tra sức khỏe, bao gồm tiêm phòng MMR và xét nghiệm lao T-Spot trước khi đủ điều kiện nhập học. Đây là phí quản lý quy trình kiểm tra sức khỏe và sẽ không được công ty bảo hiểm hoàn trả.

Phí tiêm phòng: $250

Sinh viên cần trả chi phí liên quan đến tiêm phòng MMR và T-Spot. Công ty bảo hiểm sẽ xem xét hoàn trả phí này.

Khoản đặt cọc dành cho sinh viên Việt Nam: $3,000

Sinh viên Việt Nam cần đặt trước học phí (International Tuition Deposit) với mức phí là $3,000 trong kỳ đầu tiên, trước khi bắt đầu học. Phí này sẽ được hoàn trả trong kỳ tốt nghiệp. Trong trường hợp sinh viên chuyển tiếp hoặc rút khỏi trường, phí sẽ không được hoàn trả.

Từ ngày 1/7/2021, trường không nhận thanh toán bằng tiền mặt tại Cashier’s Window. Chi tiết xem tại đây.