Trung tâm Lãnh đạo

 

Trung tâm Lãnh đạo – The Leadership Center – đem lại chương trình giúp phát triển kỹ năng lãnh đạo thông qua dịch vụ cộng đồng, góp phần thúc đẩy tạo dựng các mối quan hệ lâu bền, cùng sự ghi nhận các thành tích đạt được trong xã hội.

THAM GIA HOẠT ĐỘNG TẠI ARKANSAS STATE

Việc tham gia hoạt động tại A-State sẽ là quãng thời gian tuyệt vời nhất bạn từng có. Trung tâm Lãnh đạo khiến các cơ hội tham gia vào Student Government Association, Student Activities Board, Volunteer A-State, Greek Life, cùng rất nhiều tổ chức sinh viên khác, trở nên dễ dàng. Rất nhiều sự kiện diễn ra trong khu học xá mỗi tuần, và mỗi sinh viên đều được KHUYẾN KHÍCH tham gia.