Việc làm Sinh viên

Sinh viên Quốc tế chịu sự giám sát nghiêm ngặt về việc làm. Sinh viên cần hiểu rõ luật lao động để tránh sự vi phạm không đáng có khiến tình trạng hồ sơ cư trú xấu đi. Có 2 loại việc làm dành cho Sinh viên Quốc tế:

Tại khu học xá (On-Campus)

 • Sinh viên cần đem các văn bản được yêu cầu đến Sở An Sinh Xã hội – Social Security Administration – nhằm đăng ký Thẻ An sinh xã hội – Social Security Card. Sinh viên không thể đăng ký Thẻ cho đến khi ở Mỹ được 10 ngày.
 • Văn phòng các Chương trình Quốc tế – The Office of International Programs – không giữ lịch chờ trong danh sách các vị trí còn trống trong khu học xá. Các vị trí làm việc sẽ được chuyển đến sinh viên qua email nội bộ của ASU.
 • Sinh viên có thể tìm các vị trí làm việc trong khu học xá qua Dịch vụ Việc làm – Career Services, hoặc hỏi trực tiếp từng ban trong trường. Không có trang cụ thể nào liệt kê các vị trí còn khuyết.
 • Sinh viên theo học ESL không được làm việc dù là trong hay ngoài khu học xá.
 • Sinh viên chỉ đủ điều kiện để làm việc tại các vị trí “sinh viên làm thêm”- student worker position (không phải vị trí vừa học vừa làm của liên bang), và làm tối đa 20h/tuần trong kỳ học, hoặc 28h/tuần trong kỳ nghỉ (bao gồm kỳ nghỉ hè). Sinh viên chỉ được phép làm thêm vào mùa hè sau khi hoàn thành 1 năm học tại ASU và tại thời điểm đó không theo học lớp nào.
 • Sinh viên KHÔNG được làm thêm trong khu học xá trong kỳ đầu tiên, trừ khi hiệu trưởng, khoa trưởng, bộ trưởng hoặc người hướng dẫn viết thư giới thiêu lý do tại sao cần làm việc ngay trong kỳ đầu.
 • Cần nhận được thư gốc của nhà tuyển dụng (giám đốc hoặc trưởng khoa). Sinh viên cần nộp thư cho Văn phòng Chương trình Quốc tế – Office of International Programs, để nhân viên hoàn thiện bước 2. Trong thư cần nêu rõ loại công việc sinh viên làm, vị trí, số giờ làm việc/tuần, được ghi trên giấy tờ chính thức của trường và được ký, đóng dấu.
 • OIP sẽ cấp cho sinh viên thư làm việc hợp pháp.
 • Sinh viên cần mang I-20 mới nhất (đang kích hoạt) đến Sở An sinh Xã hội. I-20 có khi mới vào trường không phải là I-20 mới nhất.
 • Bạn cần mang hộ chiếu, Visa Mỹ, thẻ I-94 đến Sở An sinh Xã hội.
 • Địa chỉ Sở An sinh Xã hội: 1809 LaTourette Dr., Jonesboro, Arkansas 72404. Xe bus tại Jonesboro có thể đưa-đón tại địa điểm này.

Làm ngoài khu học xá (Off-Campus)

 • Sinh viên không được phép làm thêm bên ngoài khu học xá mà không có sự cho phép của Chính phủ Mỹ và USCIS. Những công việc ngoài khu học xá nằm trong chương trình OPT và CPT. Để biết thêm thông tin chi tiết hãy truy cập đường link:
 • Optional Practical Training (OPT) / Curricular Practical Training (CPT)

Các việc làm Off-Campus khác

Nếu bạn thắc mắc về tính hợp pháp để làm việc bên ngoài khu học xá hoặc thực tập khác, vui lòng liên hệ với văn phòng chúng tôi.

GHI NHỚ!

Sinh viên có trách nhiệm duy trì tình trạng cư trú của mình.

Một số điều cần nhớ khi tham khảo thông tin tại trang này:

 • Các thông tin được nêu trên chưa phải phiên bản đầy đủ về các yêu cầu đăng ký việc làm.
 • Nhằm biết thêm thông tin, sinh viên có thể try cập các website: www.ice.govwww.uscis.gov, hoặc nhờ văn phòng OIP tư vấn.

Sinh viên có trách nhiệm thông báo trung thực cho DSO về tình trạng cư trú và tình trạng học tập của mình.