A-State – Top 100 chương trình Cử nhân Trực tuyến hàng đầu nước Mỹ

Arkansas State University
Arkansas State University

JONESBORO –  Arkansas State University đã được U.S. News & World Report 2021 xếp hạng top 100 chương trình đào tạo Cử nhân trực tuyến hàng đầu nước Mỹ.

A-State được U.S. News xếp hạng 93/337 trường Đại học cấp quốc gia tại Mỹ cho chương trình đào tạo Cử nhân Trực tuyến – chương trình được bắt đầu từ 2011-12. Ngoài ra, A-State còn được xếp hạng Top 39 chương trình Cử nhân Trực tuyến cho các ngành Kinh doanh. Các trường được xếp hạng dựa trên một bộ chỉ số năng lực đào tạo được công nhận rộng rãi.

A-State cung cấp 13 lựa chọn để hoàn thành Chương trình Cử nhân Trực tuyến. Các chương trình đào tạo này luôn giúp bạn tiếp cận các cơ hội giáo dục và nâng cao năng lực nghề nghiệp.

Bảng xếp hạng năm 2021 có thể xem tại: 2021 U.S. News & World Online Rankings.


Đăng ký tư vấn về trường:

Để được tư vấn chi tiết, vui lòng liên hệ với văn phòng A-State tại Việt Nam hoặc các Đối tác Tuyển sinh của A-State tại Việt Nam ngay hôm nay để nhận được những thông tin chi tiết về hồ sơ nhập học và các thông tin liên quan đến A-State.