A-State tại Triển lãm Giáo dục VNIS – Mùa Thu 2016

Dưới đây là 1 số hình ảnh của Cán bộ Tuyển sinh tại Văn phòng Việt Nam của Arkansas State University tham gia Triển lãm Giáo dục VNIS – Mùa Thu 2016 diễn ra tại Hà Nội, Đà Nẵng và TP. Hồ Chí Minh.

A-State tại Triển lãm Giáo dục VNIS - Mùa Thu 2016 A-State tại Triển lãm Giáo dục VNIS - Mùa Thu 2016 A-State tại Triển lãm Giáo dục VNIS - Mùa Thu 2016

A-State tại Triển lãm Giáo dục VNIS - Mùa Thu 2016

A-State tại Triển lãm Giáo dục VNIS - Mùa Thu 2016

A-State Vietnam