Bảng giá chứng khoán ngành Nông nghiệp đã xuất hiện

Trường Nông nghiệp đã bổ sung bảng giá chứng khoán ngành Nông nghiệp mới vào lối vào sảnh chính của trường. Bằng cách tiếp cận thông tin cập nhật từng phút, sinh viên có thể hiểu rõ hơn về cách các lực lượng thị trường tác động đến ngành nông nghiệp, trang bị cho họ những hiểu biết sâu sắc có giá trị với tư cách là những nhà lãnh đạo doanh nghiệp nông nghiệp trong tương lai.


Giới thiệu về Trường Nông nghiệp A-State

Trong hơn 100 năm qua, A-State đã phát triển từ một trường dạy nông nghiệp cấp khu vực thành một đại học toàn diện. Trường Nông nghiệp (College of Agriculture) cũng đã phát triển trong suốt những năm qua. Mặc dù giáo dục vẫn là sứ mệnh chính của chúng tôi nhưng chúng tôi cũng có các hoạt động nghiên cứu và chương trình tiếp cận cộng đồng rộng rãi.

Chúng tôi chuẩn bị cho sinh viên tốt nghiệp sẵn sàng bước vào và thăng tiến nghề nghiệp trong ngành thực phẩm, sợi và tài nguyên thiên nhiên, bao gồm sản xuất (nông nghiệp), kinh doanh nông nghiệp và chế biến giá trị gia tăng, dịch vụ công cộng và lãnh đạo nông thôn; và để gia nhập và tiến bộ trong các ngành sản xuất và công nghệ công nghiệp.

Chúng tôi cung cấp cả bằng đại học và thạc sĩ trong trường, đồng thời chúng tôi tham gia đào tạo tiến sĩ thông qua các chương trình Khoa học Môi trường và Khoa học Sinh học Phân tử liên ngành.

Tìm hiểu thêm về Trường Nông nghiệp