Chúc mừng Lễ Tạ ơn – Thanksgiving năm 2023

Chúc mừng Lễ Tạ ơn (Thanksgiving) từ bạn bè của bạn tại A-State! Tuần trước, Red Wolves đã có khởi đầu thuận lợi với món gà tây và tất cả các món ăn ngon miệng tại sự kiện Lễ Tạ ơn hàng năm của chúng tôi, nơi lãnh đạo trường phục vụ bữa tối cho sinh viên.