Du học Thạc sĩ Khoa học Kỹ thuật (M.S.E.) tại A-State

Chương trình Thạc sĩ Khoa học Kỹ thuật (Master of Science in Engineering/MSEngr) cung cấp trải nghiệm giáo dục tập trung vào việc tích hợp nghiên cứu và phát triển công nghệ cho phép sinh viên tốt nghiệp thành công trong việc đưa ra giải pháp cho các vấn đề kỹ thuật thách thức nhất của xã hội.

Để đạt được mục tiêu này, mục tiêu của chương trình là khám phá các nguyên tắc khoa học mới, áp dụng các giải pháp kỹ thuật mới và phát triển công nghệ tiên tiến nhằm đạt được việc sử dụng tài nguyên hiệu quả và bền vững; để tích hợp nghiên cứu và giảng dạy liên ngành nhằm tạo ra các chuyên gia kỹ thuật được trang bị để giải quyết các vấn đề phức tạp hơn mà tiểu bang và đất nước chúng ta phải đối mặt; và thiết lập và phát triển quan hệ đối tác công nghiệp-trường đại học nhằm hướng tới và chuẩn bị cho khu vực một nền kinh tế đa dạng, dựa trên tri thức.

Kết quả cụ thể của chương trình được liệt kê dưới đây. Sinh viên tốt nghiệp chương trình MSEngr sẽ có:

  • Hiểu biết tốt về các khái niệm thống kê và khả năng áp dụng kiến thức này để đạt được các giải pháp kỹ thuật sử dụng thông tin và tài nguyên hiệu quả nhất;
  • Có kiến thức thực tế về kỹ thuật chế tạo và sản xuất;
  • Khả năng áp dụng các khái niệm toán học tiên tiến để mô hình hóa các hệ thống vật lý và quy trình kỹ thuật nhằm thúc đẩy thiết kế dựa trên kiến thức;
  • Hiểu biết nâng cao, liên ngành về khoa học kỹ thuật và khả năng liên hệ các khái niệm vật lý từ nhiều ngành kỹ thuật;
  • Khả năng xác định các vấn đề quan trọng, xây dựng các giải pháp thực tế, đánh giá các giải pháp thay thế và thực hiện nghiên cứu độc lập để đưa ra các giải pháp mới cho các vấn đề kỹ thuật; Và
  • Một khả năng được chứng minh để tạo ra những đóng góp mới, đáng kể cho khối kiến thức khoa học và kỹ thuật.

Yêu cầu Đầu vào

Yêu cầu về bằng đại học trước đó:

Mỗi ứng viên phải có điểm trung bình đại học ít nhất là 2.75 trên thang điểm 4.00 và bằng cử nhân kỹ thuật (engineering). Ứng viên không có bằng cử nhân kỹ thuật, ví dụ như những người có bằng cử nhân vật lý hoặc những người có điểm trung bình đại học dưới 2.75, sẽ được xem xét tùy theo từng trường hợp và phải thể hiện kinh nghiệm và đào tạo tương đương và có đã hoàn thành các điều kiện tiên quyết cần thiết cho khóa học.

Yêu cầu về điểm GRE:

Ứng viên phải xuất trình điểm GRE cho các bài kiểm tra bằng lời nói, định lượng và phân tích. Điểm lý luận bằng lời nói và định lượng kết hợp tối thiểu phải là 300 cho bài kiểm tra GRE sửa đổi hoặc điểm tương đương cho GRE tổng quát. Người nộp đơn chưa hoàn thành điểm GRE có thể được nhận có điều kiện, nhưng phải hoàn thành yêu cầu này trước khi kết thúc học kỳ đầu tiên của khóa học.

Thông tin thêm:

Các đơn đăng ký được nộp trong suốt cả năm cho học kỳ tiếp theo và theo thời hạn Tuyển sinh Sau đại học sẽ được xem xét dựa trên trình độ chuyên môn và số chỗ còn trống. Tất cả các tài liệu đăng ký phải được Trường Kỹ thuật và Khoa học Máy tính nhận trong học kỳ trước khi sinh viên đăng ký chính thức vào các khóa học A-State. Bảng điểm chính thức, hai thư giới thiệu, sơ yếu lý lịch và tuyên bố mục đích (SOP) không quá ba trang cũng được yêu cầu để nhập học. Sinh viên quốc tế cần có thêm bằng chứng về trình độ tiếng Anh để đáp ứng yêu cầu nhập học của Chương trình sau đại học.

Chương trình Thạc sĩ Cấp tốc (Accelerated Masters Program)

Sinh viên đại học muốn được nhận vào chương trình Thạc sĩ Khoa học Kỹ thuật Cấp tốc phải đáp ứng các yêu cầu đầu vào của Tuyển sinh Sau đại học. Ngoài ra, ứng viên phải đăng ký vào một trong các bằng kỹ sư đại học sau:

  • Cử nhân Khoa học Kỹ thuật Xây dựng (Civil Engineering)
  • Cử nhân Khoa học Kỹ thuật Điện (Electrical Engineering)
  • Cử nhân Khoa học Kỹ thuật Cơ khí (Mechanical Engineering)

Hạn nộp đơn

Hạn chót nộp đơn là ngày 1 tháng 4 hàng năm để bắt đầu học vào học kỳ mùa thu và ngày 1 tháng 10 hàng năm để bắt đầu học vào học kỳ mùa xuân. Đơn đăng ký không được chấp nhận cho kỳ nhập học mùa hè.


Liên hệ Văn phòng Việt Nam để được tư vấn chi tiết.