Giới thiệu về ngành Master of Music Education (M.M.E.) – Thạc sĩ Giáo dục Âm nhạc

Bằng Thạc sĩ Giáo dục Âm nhạc bao gồm 30 giờ học nâng cao. Chương trình giảng dạy toàn diện được thiết kế cho cả các nhà giáo dục ở trường công cũng như cho những người dự định tiếp tục học ở cấp độ tiến sĩ. Kỳ thi tuyển sinh Khoa Âm nhạc về lịch sử âm nhạc và lý thuyết âm nhạc hỗ trợ việc lập kế hoạch học tập chính xác cho mỗi sinh viên.

Chương trình được đào tạo bởi Khoa Âm nhạc của Trường Giáo dục Khai phóng và Truyền thông.

Yêu cầu đầu vào bổ sung

Sinh viên muốn được nhận vào chương trình Thạc sĩ Giáo dục Âm nhạc phải đáp ứng các yêu cầu nhập học của Trường Sau Đại học và các yêu cầu cụ thể của chương trình. Ngoài ra, ứng viên phải hoàn thành chương trình giáo dục giáo viên bốn năm. Những ứng viên không đáp ứng yêu cầu hoàn thành chương trình đào tạo giáo viên bốn năm có thể phải hoàn thành các khóa học đại học để được cấp giấy phép. Các khóa học này có thể được hoàn thành đồng thời với công việc sau đại học, nhưng phải được hoàn thành trước khi cấp bằng. Ứng viên cũng phải tham gia kỳ thi tuyển sinh của Khoa Âm nhạc A-State/Department of Music về lịch sử âm nhạc, lý thuyết âm nhạc viết và lý thuyết âm nhạc thính giác.

Xét tuyển vào chương trình MME yêu cầu sinh viên phải nộp:

  • Bảng điểm chính thức cho các khóa học và xác minh hoàn thành bằng cấp về giáo dục âm nhạc hoặc tương đương đã được phê duyệt.
  • Thư quan tâm/Letter of Interest (tối thiểu 500 từ, tối đa 750 từ) nêu rõ tình trạng/mục tiêu nghề nghiệp hiện tại sau khi lấy bằng MME và tổng quan ngắn gọn về triết lý giáo dục âm nhạc của bạn.
  • Sơ yếu lý lịch (CV/Resume).
  • Tối thiểu ba (3) thư giới thiệu chuyên nghiệp.
  • Ví dụ về hoạt động giảng dạy của bạn (phải là bản ghi âm nghe nhìn của một bài học nhạc hòa tấu hoặc nhóm; tối thiểu 5 phút, tối đa 10 phút).

Ngoài các yêu cầu trên, phải đạt được các điểm số sau đây:

  • Nhập học không điều kiện – Điểm trung bình tích lũy đại học tối thiểu là 3.00 (hoặc 3.25 trong 60 giờ qua).
  • Nhập học có điều kiện – Điểm trung bình tích lũy đại học tối thiểu là 2.75 (hoặc 3.00 trong 60 giờ qua).

Lĩnh vực đào tạo trọng tâm/Emphasis Areas

  • Choral/Hợp xướng
  • Instrumental/Nhạc cụ

Đại học Bang Arkansas là thành viên tổ chức được công nhận của Hiệp hội các trường âm nhạc quốc gia (National Association of Schools of Music).


Liên hệ Văn phòng Việt Nam để được tư vấn chi tiết.