Hiệu trưởng Todd Shields là nhà lãnh đạo có ảnh hưởng nhất của Arkansas

Xin chúc mừng Hiệu trưởng Todd Shields đã được Arkansas Business liệt kê vào danh sách 250 nhà lãnh đạo có ảnh hưởng nhất của bang.

Hiệu trưởng Todd Shields là nhà lãnh đạo có ảnh hưởng nhất của Arkansas
Hiệu trưởng Todd Shields là nhà lãnh đạo có ảnh hưởng nhất của Arkansas

Tiến sĩ Shields là nhà đấu tranh cho sinh viên, giảng viên và nhân viên tại A-State. Ông làm việc không mệt mỏi để thúc đẩy Đại học Bang Arkansas tiến lên đồng thời tạo ra một nền văn hóa nơi mọi người đều cảm thấy được chào đón.

#WolvesUp