Kỳ Thu 2023 sắp kết thúc

Hôm nay là ngày học cuối cùng của học kỳ mùa Thu năm 2023. Có rất nhiều góc yên tĩnh xung quanh khuôn viên trường khi sinh viên bắt đầu ôn tập cho kỳ thi cuối kỳ vào tuần tới.

Kỳ Thu 2023 sắp kết thúc

A-State Vietnam cùng Văn phòng Sinh viên Quốc tế tổ chức buổi Định hướng Tiền Khởi hành trực tuyến (Online Pre-Departure Orientation). Thông tin chi tiết xem tại: Online Pre-Departure Orientation for Vietnamese Students – A-State Vietnam Agency Portal (astate.edu.vn).


A-State Vietnam