Middleton là người nhận Giải thưởng Wilson tại A-State

Middleton là người nhận Giải thưởng Wilson tại A-State

Để ghi nhận sự phục vụ gương mẫu và thành tích của sinh viên, Reed Middleton đã được công bố là người nhận giải thưởng R.E. Lee Wilson Award trong một buổi lễ đặc biệt tại Trung tâm Cựu sinh viên Cooper. Giải thưởng Wilson là vinh dự cao quý nhất mà sinh viên có thể nhận được.


Arkansas State University