A-State tham dự Ngày hội Hướng nghiệp & Du học 2024 tại Trường Phổ thông FPT Cần Thơ

Ngày 7/1/2024 vừa qua, Đại học Bang Arkansas (A-State) vinh dự được tham dự Ngày hội Hướng nghiệp & Du học 2024 tại Trường Phổ thông FPT Cần Thơ.


Để biết thêm thông tin chi tiết về Đại học Bang Arkansas (A-State), liên hệ ngay Văn phòng Việt Nam hoặc các Đối tác Tuyển sinh của chúng tôi.