Quỹ Arvest đã quyên góp 5,000 USD cho chiến dịch #GivingTuesday

Quỹ Arvest đã quyên góp 5,000 USD cho chiến dịch #GivingTuesday

Cảm ơn những người bạn của chúng tôi tại Quỹ Arvest đã quyên góp 5,000 USD cho chiến dịch #GivingTuesday của chúng tôi. Sự hào phóng của họ sẽ giúp hỗ trợ Quỹ khẩn cấp sinh viên của chúng tôi, nơi cung cấp hỗ trợ tài chính tạm thời cho sinh viên đang gặp khủng hoảng và Kho thực phẩm A-State, giúp đỡ các thành viên trong cộng đồng khuôn viên trường đang phải vật lộn với tình trạng mất an ninh lương thực.

Hãy tặng quà tại đây: https://www.AStateAlumni.org/GivingTuesday