Ra mắt A-State Vietnam Agency Portal

Nhằm hỗ trợ các Đối tác Tuyển sinh của A-State tại Việt Nam tốt hơn, trong tháng 12/2023, chúng tôi sẽ ra mắt Agency Portal với rất nhiều tiện ích.

A-State Vietnam Agency Portal
Giao diện A-State Vietnam Agency Portal

Các tính năng của A-State Vietnam Agency Portal:

  • Xem, thêm mới Sinh viên, Hồ sơ Nhập học (Application), upload hồ sơ sinh viên
  • Xem tình trạng hợp đồng hợp tác với A-State Vietnam
  • Xem, đề nghị hỗ trợ/training cho Đối tác
  • Xem, xác nhận Hoa hồng Tuyển sinh (Commissions)
  • Xem các tài liệu hỗ trợ tuyển sinh mới nhất

Agency Portal sẽ được triển khai lần lượt, theo từng giai đoạn tới từng nhóm Đối tác. Thông tin tài khoản truy cập sẽ được gửi riêng tới từng Đối tác, cũng như kế hoạch đào tạo sử dụng hệ thống.

Hệ thống do Bộ phận CNTT của A-State Vietnam tự nghiên cứu, phát triển với các công nghệ mới nhất.

Chúng tôi hi vọng các cải thiện này sẽ giúp Quý Đối tác tuyển sinh cho A-State tốt hơn, hiệu quả hơn, minh bạch hơn.

A-State Vietnam