Sinh viên A-State trình bày Áp phích STEM tại State Capitol

LITTLE ROCK – Sinh viên Đại học Bang Arkansas (A-State) đã tham gia vào Áp phích Arkansas STEM (Arkansas STEM Posters) vào thứ Tư tại sự kiện của State Capitol. Sinh viên đại học trên khắp tiểu bang đã trình bày các dự án nghiên cứu tại Capitol Rotunda.

Các sinh viên thuyết trình đến từ A-State là Salma Abdel-Karim ở Jonesboro, Brilee Petty ở Humboldt, Tenn., và Sangam Chula ở Nepal. Tham gia cùng họ có Tiến sĩ Travis Marsico, phó hiệu trưởng phụ trách nghiên cứu, đổi mới, khám phá và giám đốc điều hành của Viện Khoa học Sinh học Arkansas; Tiến sĩ Argelia Lorence, giáo sư kỹ thuật trao đổi chất; và Kari Harris, giám đốc nghiên cứu sinh viên. Chủ tịch lâm thời của Hệ thống ASU, Tiến sĩ Robin Myers và các thành viên trong đội ngũ nhân viên của hệ thống cũng đã tham dự sự kiện và nghe các bài thuyết trình.

Chủ tịch lâm thời của Hệ thống ASU, Tiến sĩ Robin Myers với sinh viên Salma Abdel-Karim của Đại học Bang Arkansas.
Sinh viên Đại học Bang Arkansas Brilee Petty cùng (từ trái sang) Tiến sĩ Argelia Lorence, Landen Crancer, Eric Atchison và Chủ tịch lâm thời của Hệ thống ASU Tiến sĩ Robin Myers.

Sinh viên Đại học Bang Arkansas Sangam Chudal trình bày nghiên cứu của mình với (từ trái sang) Landen Crancer và Eric Atchison của Văn phòng Hệ thống ASU.