Sinh viên nhận Chancellor’s List và Dean’s List – Kỳ Thu 2023

JONESBORO – Các sinh viên trong Danh sách Hiệu trưởng (Chancellor’s List) và Danh sách Trưởng khoa (Dean’s List) cho học kỳ mùa Thu năm 2023 tại Đại học Bang Arkansas đã được công bố. Danh sách này công nhận những sinh viên đại học đạt điểm trung bình cao nhất trong khi hoàn thành tối thiểu 12 giờ học tín chỉ.

Danh sách Hiệu trưởng (được chỉ định là CL) bao gồm những sinh viên đạt điểm trung bình tuyệt đối là 4.0. Danh sách Trưởng khoa (được chỉ định là DL) bao gồm các sinh viên có điểm trung bình từ 3.6 đến 3.99. Danh sách này bao gồm các sinh viên theo học tại Campus Querétaro ở Mexico.

Sinh viên được liệt kê theo tiểu bang, quận và thành phố, tiếp theo là học sinh quốc tế được nhóm theo quốc gia. Sinh viên trong Danh sách Hiệu trưởng được liệt kê đầu tiên trong mỗi thành phố.

Danh sách Sinh viên đến từ Việt Nam:

 • Vietnam, Binh Thuan: Duong Thi Thuy Tran, CL
 • Vietnam, Buon Ho Town: Manh Bao Tran, DL
 • Vietnam, Cho Gao District: Thoa Nguyen, DL
 • Vietnam, Da Nang: Nhat Vy Hoang, DL
 • Vietnam, Da Nang: Nhi Nguyen, DL
 • Vietnam, Dak Mil: Minh Nguyet Le, DL
 • Vietnam, Ha Noi: Quang Dang, CL
 • Vietnam, Ham Thuan Nam District: Binh Phuong Nguyen, CL
 • Vietnam, Ho Chi Minh: Vu Mai, CL
 • Vietnam, Ho Chi Minh: Hieu Nguyen, DL
 • Vietnam, Ho Chi Minh: My Thien An Nguyen, DL
 • Vietnam, Ho Chi Minh City: Danh Thanh Vu, CL
 • Vietnam, Long Khanh, Dong Nai: Tuan Kiet Vuong, CL
 • Vietnam, Phu Loc District: Dinh Bao Anh Lai, CL
 • Vietnam, Thong Nhat District: Thanh Bich Ngoc Vu, DL