Thay đổi về yêu cầu trình độ tiếng Anh tại A-State

Thay đổi về yêu cầu trình độ tiếng Anh tại A-State

Đại học Arkansas State (A-State) đã quyết định triển khai những thay đổi đáng chú ý về yêu cầu trình độ tiếng Anh của sinh viên từ năm 2025. Những thay đổi này nhằm mục đích đảm bảo rằng sinh viên của A-State đáp ứng được nhu cầu nghề nghiệp đã chọn và có lợi thế cạnh tranh trên thị trường việc làm.

(Chưa áp dụng trong năm 2024)

Giới thiệu

Trong thế giới ngày càng toàn cầu hóa hiện nay, việc sử dụng thành thạo tiếng Anh ngày càng trở nên quan trọng. Nhiều ngành công nghiệp và nhà tuyển dụng đòi hỏi ứng viên phải có trình độ tiếng Anh nhất định. Nhận thấy nhu cầu này, A-State đã quyết định cập nhật các yêu cầu về trình độ tiếng Anh, có hiệu lực từ năm 2025.

Yêu cầu trình độ tiếng Anh mới

A-State cung cấp nhiều lộ trình khác nhau để sinh viên thể hiện trình độ tiếng Anh của mình. Sau đây là phác thảo về các yêu cầu tối thiểu mới cho ứng viên đại học và sau đại học:

Hoàn thành Chương trình ELA của A-State

 • Đại học: 80% trở lên
 • Sau Đại học: 90% trở lên

Hoàn thành Chương trình Ngôn ngữ được CEA công nhận

 • Đại học: Chứng chỉ hoàn thành tất cả các cấp độ
 • Sau Đại học: Chứng chỉ hoàn thành tất cả các cấp độ

Hoàn thành Chương trình ESL của Học viện HOFT

 • Bậc đại học: Chứng chỉ hoàn thành chương trình
 • Sau Đại học: Chứng chỉ hoàn thành chương trình

TOEFL iBT

 • Đại học: 79
 • Sau Đại học: 90

IELTS

 • Đại học: 6.0
 • Sau Đại học: 6.5

PTE (Bài kiểm tra tiếng Anh học thuật Pearson)

 • Đại học: 59
 • Sau Đại học: 70

iTEP Học thuật Plus

 • Đại học: 4.0
 • Sau Đại học: 4.5

EIKEN

 • Đại học: Pre-1
 • Sau Đại học: 1

Cambridge

 • Đại học: B2
 • Sau Đại học: C1

Duolingo

 • Đại học: 110
 • Sau Đại học: 120

IB (Tú tài Quốc tế)

 • Đại học: Tiếng Anh A hoặc B HL: 5, 6, 7
 • Sau Đại học: Không được chấp nhận

Tốt nghiệp Trung học Mỹ, Anh, Canada, Úc và New Zealand

 • Đại học: Phải hoàn thành hai năm ở đó và tốt nghiệp
 • Sau Đại học: Không được chấp nhận

Tốt nghiệp Đại học tại Mỹ, Anh, Canada, Úc và New Zealand

 • Đại học: Phải hoàn thành hai năm học toàn thời gian
 • Sau Đại học: Phải hoàn thành hai năm và tốt nghiệp (Cao đẳng trở lên)

Những yêu cầu trình độ tiếng Anh mới này nhằm đảm bảo rằng sinh viên tại A-State có những kỹ năng ngôn ngữ cần thiết để vượt trội trong việc theo đuổi học tập và sự nghiệp tương lai.

Hỗ trợ sự thành công của sinh viên

Tại A-State, chúng tôi hiểu tầm quan trọng của việc trang bị cho sinh viên những công cụ cần thiết để thành công. Bằng cách nâng cao tiêu chuẩn về trình độ tiếng Anh, chúng tôi đang mang lại lợi thế cạnh tranh cho sinh viên khi tham gia thị trường việc làm. Những cập nhật này phù hợp với cam kết của chúng tôi trong việc cung cấp nền giáo dục chất lượng cao và chuẩn bị cho sinh viên tốt nghiệp thành công trong lĩnh vực mà họ đã chọn.

Chúng tôi rất trân trọng sự hỗ trợ của giảng viên, nhân viên và các bên liên quan trong việc truyền đạt hiệu quả những thay đổi này đến sinh viên của chúng tôi. Chỉ qua việc nâng cao nhận thức và cung cấp hướng dẫn, chúng tôi có thể hỗ trợ sinh viên điều hướng quá trình chuyển đổi này một cách suôn sẻ. Cùng nhau, chúng ta có thể đảm bảo rằng A-State vẫn là tổ chức hàng đầu trong việc thúc đẩy phát triển học thuật và chuyên môn.

Kết luận

Những thay đổi sắp tới về yêu cầu trình độ tiếng Anh tại A-State, có hiệu lực từ năm 2025, nhằm mục đích nâng cao sự chuẩn bị của sinh viên trước nhu cầu của lĩnh vực họ đã chọn. Bằng cách nâng cao tiêu chuẩn của chúng tôi và đảm bảo rằng sinh viên có lợi thế cạnh tranh trên thị trường việc làm, chúng tôi đang chuẩn bị cho họ thành công trong học tập và nghề nghiệp trong tương lai.

Chúng tôi rất trân trọng sự hỗ trợ liên tục của giảng viên, nhân viên và các bên liên quan trong việc truyền đạt hiệu quả những thay đổi này đến sinh viên của chúng tôi. Cùng nhau, chúng ta có thể điều hướng quá trình chuyển đổi này và giúp học sinh phát triển mạnh mẽ trong hành trình học tập của mình. Tại A-State, chúng tôi cam kết cung cấp một môi trường hỗ trợ nhằm thúc đẩy sự phát triển và cơ hội cho tất cả mọi người.