Thông báo về Lễ Tạ ơn

Thông báo về Lễ Tạ ơn

Các văn phòng của A-State sẽ đóng cửa vào trưa hôm nay để nhân viên có nhiều thời gian hơn dành cho bạn bè và gia đình vào cuối tuần Lễ Tạ ơn. Các lớp học tiếp tục và văn phòng trong khuôn viên trường sẽ mở cửa trở lại vào Thứ Hai, ngày 27 tháng 11.