Tôn vinh Cựu chiến binh Mỹ vì lòng yêu nước

Tôn vinh Cựu chiến binh Mỹ vì lòng yêu nước

Vào Ngày Cựu chiến binh, chúng ta tôn vinh các cựu chiến binh Mỹ vì lòng yêu nước, tình yêu đất nước và sự sẵn sàng phục vụ vì lợi ích chung. Tuần này, A-State một lần nữa được Military Times vinh danh trong danh sách Best for Vets hàng năm của họ, bảng xếp hạng hàng năm lớn nhất và toàn diện nhất về các trường dành cho quân nhân và cựu chiến binh.

Ngày Cựu chiến binh (Veterans Day) là một ngày lễ liên bang ở Hoa Kỳ được tổ chức hàng năm vào ngày 11 tháng 11, nhằm tôn vinh các cựu quân nhân của Lực lượng Vũ trang Hoa Kỳ.