A-State tham gia Triển lãm Du học CISS tại The Canadian International School Vietnam

Văn phòng Việt Nam của Trường Đại học Bang Arkansas đã tham gia Triển lãm Du học CISS tại The Canadian International School Vietnam – tổ chức ngày 17/10/2023 tại khuôn viên trường – Quận 7 – TP.HCM.

Xin chân thành cám ơn quý trường!


Một số hình ảnh của chúng tôi tại sự kiện:

A-State tham gia Triển lãm Du học CISS tại The Canadian International School Vietnam A-State tham gia Triển lãm Du học CISS tại The Canadian International School Vietnam A-State tham gia Triển lãm Du học CISS tại The Canadian International School Vietnam A-State tham gia Triển lãm Du học CISS tại The Canadian International School Vietnam A-State tham gia Triển lãm Du học CISS tại The Canadian International School Vietnam A-State tham gia Triển lãm Du học CISS tại The Canadian International School Vietnam