Tuần lễ Tri ân Giảng viên (Faculty Appreciation Week)

Hiện tại là Tuần lễ Tri ân Giảng viên (Faculty Appreciation Week) tại Đại học Bang Arkansas.

Trong suốt tuần lễ này, sẽ có nhiều hoạt động khác nhau trong khuôn viên trường và một số nội dung truyền thông xã hội đặc biệt được thiết kế để nêu bật công việc tuyệt vời của giảng viên của chúng tôi.

Hãy gửi lời cảm ơn đến giảng viên yêu thích của bạn nhé!

#WolvesUp