Video về Trại hè Giới trẻ Toàn cầu năm 2017

Hãy cùng chúng tôi xem videoclip dưới đây từ Arkansas State University – từ các Trại viên của chương trình Trại hè Global Youth – năm 2017 dành cho học sinh Việt Nam lứa tuổi THCS và THPT cùng với học sinh các nước trên toàn thế giới.


Văn phòng Việt Nam – Arkansas State University