Trường Điều dưỡng và Chuyên môn Y khoa

Trường Điều dưỡng và Chuyên môn Y khoa (CONHP-College of Nursing & Health Professions) chuẩn bị cho bạn một sự nghiệp đầy cảm xúc và bổ ích. Sinh viên tốt nghiệp của chúng tôi rất được săn đón, có mức lương khởi điểm cao nhất và lịch làm việc linh hoạt.

Trường Điều dưỡng và Chuyên môn Y khoa (CONHP-College of Nursing & Health Professions)

Trường Điều dưỡng và Chuyên môn Y khoa được thành lập vào đầu năm học 1982 và ra đời nhờ sự kết hợp của ba chương trình đã được cung cấp ở các đơn vị khác của trường đại học.

Trường có hơn 9,000 cựu sinh viên và hiện đang tuyển sinh hơn 1,800 sinh viên vào các chuyên ngành đại học và sau đại học chuyên nghiệp khác nhau. Trường cung cấp các chương trình cấp bằng ban ngày, ban đêm và cuối tuần và cung cấp các khóa học thông qua công nghệ học tập phân tán.


Các Chương trình Đào tạo của Trường Điều dưỡng và Chuyên môn Y khoa

MajorEmphasisUndergraduateGraduateOnline
Addiction StudiesCertificate
Adult Gerontology Acute Care Nurse PractitionerCertificateCertificate
Athletic TrainingM.A.T.
Bone DensitometryCertificate
Clinical Laboratory ScienceA.A.S.B.S.
Communication DisordersB.S.M.C.D.
Computed TomographyCertificate
DieteticsM.S.
Disaster Preparedness/Emergency ManagementA.A.S.B.S.M.S.
Doctor of Nursing PracticeDNP
EducationDNP
LeadershipDNP
Emergency Medical TechnicianCertificate
Family Nurse PractitionerCertificate
Health StudiesB.S.B.S.
Homeland Security and Disaster PreparednessMinor
Limited X-Ray Machine OperatorCertificate
Nurse AdministratorCertificate
Nurse AnesthesiaDNP
Nurse EducatorCertificate
NursingA.A.S.N.B.S.N.M.S.N.
2nd Degree AcceleratedB.S.N.
Adult Gerontology Acute Care Nurse PractitionerM.S.N.
Family Nurse PractitionerM.S.N.
LPN to AASNA.A.S.N.A.A.S.N.
Nurse AdministratorM.S.N.
Nurse EducatorM.S.N.
RN to BSNB.S.N.
Traditional AASNA.A.S.N.
Traditional BSNB.S.N.
Occupational Environmental Safety and HealthB.S.B.S.
Occupational TherapyO.T.D
Occupational Therapy AssistantA.A.S.
ParamedicA.A.S.Certificate
Physical Therapist AssistantA.A.S.
Physical TherapyD.P.T.
Public HealthB.S.
Radiologic SciencesB.S.R.S.B.S.R.S.
AdministrationCertificate
Social WorkB.S.W.M.S.W.M.S.W.
Advanced StandingM.S.W.