Trường Kinh doanh Neil Griffin

Trường Kinh doanh Neil Griffin

Cách tiếp cận lấy ngành kinh doanh làm trung tâm với các mối quan hệ đối tác mạnh mẽ và học tập tích hợp thông qua chương trình giảng dạy đa ngành là hai chủ đề chung sẽ xuyên suốt chương trình giáo dục kinh doanh được cung cấp tại Trường Kinh doanh Neil Griffin (Neil Griffin College of Business) thuộc Đại học Bang Arkansas.

Chúng tôi, tại Trường Kinh doanh Griffin, sẽ liên tục cố gắng cung cấp một nền giáo dục mang tính thay đổi nhằm chuẩn bị cho các nhà lãnh đạo và người ra quyết định trong tương lai. Để làm như vậy, tất cả các chương trình cấp bằng sẽ lấy ngành làm trung tâm, trong đó các nhà lãnh đạo ngành sẽ tham gia vào các cuộc thảo luận liên quan đến các xu hướng hiện tại trong kinh doanh và cách giải quyết chúng trong chương trình giảng dạy đại học. Ngoài ra, sự hợp tác sẽ được tìm kiếm để cung cấp cho sinh viên nhiều trải nghiệm học tập thực hành đa dạng.

Chương trình giảng dạy của Trường Kinh doanh Griffin cũng sẽ nhấn mạnh trải nghiệm giáo dục “được cá nhân hóa” cho phép sinh viên kết hợp “sức mạnh học thuật” với “mục tiêu nghề nghiệp” và “sở thích cá nhân” thông qua một loạt các chương trình cấp bằng đa ngành theo định hướng thị trường được thiết kế cẩn thận. Ngoài ra, các giáo sư sẽ đưa việc chuẩn bị nghề nghiệp vào các khóa học của họ để sinh viên tốt nghiệp vẫn có thể cạnh tranh và sẵn sàng tham gia thị trường nghề nghiệp.


Các Chuyên ngành Đào tạo của Trường Kinh doanh Neil Griffin

MajorEmphasisUndergraduateGraduateOnline
AccountingA.S.B.S.MinorMAcc
Applied Digital Technology
AI & Machine LearningM.S.
Business AnalyticsM.S.
Cloud Computing & CybersecurityM.S.
Business AdministrationB.S.M.B.A.B.S.B.A.M.B.A.
AccountingB.S.B.A.
Agricultural BusinessB.S.B.A.M.B.A.
Business AnalyticsB.S.B.A.M.B.A.
Business LawB.S.B.A.
EconomicsB.S.B.A.
FinanceB.S.B.A.
Financial Planning & AnalysisM.B.A.
Financial WellnessB.S.B.A.
HR ManagementB.S.M.B.A.
Healthcare ManagementM.B.A.
Hospitality & Event Tourism ManagementM.B.A.
Hospitality ManagementB.S.B.A.
ManagementM.B.A.
MarketingB.S.B.A.M.B.A.
Marketing AnalyticsB.S.B.A.
Real EstateB.S.B.A.
SalesB.S.B.A.
Supply Chain ManagementB.S.B.A.M.B.A.
Business AnalyticsCertificateCertificate
Business EconomicsB.S.
Business Law and ComplianceCertificate
Business TechnologyB.S.E.
EconomicsB.A.Minor
EntrepreneurshipCertificateMinor
FinanceB.S.Minor
Financial ManagementCertificate
Financial Wealth ManagementMinor
Free EnterpriseCertificate
General BusinessMinor
Hospitality and Event Tourism ManagementB.S.
Information Systems and Business AnalyticsA.S.B.S.Minor
Information TechnologyCertificate
International BusinessB.S.Minor
LogisticsMinor
ManagementB.S.Minor
Human Resource ManagementB.S.
MarketingB.S.MinorCertificate
Marketing AnalyticsCertificate
Organizational LeadershipB.A.M.S.
Sales LeadershipCertificateMinor
Supply Chain ManagementCertificate
Global Supply Chain ManagementB.S.

Chương trình Thực tập

Chương trình Thực tập của Trường Kinh doanh mang đến cho sinh viên cơ hội có được trải nghiệm thực tế liên quan trực tiếp đến lĩnh vực sinh viên và tín chỉ học thuật chính của họ.

Sinh viên có thể nhận được ba giờ tín chỉ học tập cho 120 giờ làm việc trong thời gian thực tập. Thực tập là cơ hội tuyệt vời để sinh viên kết hợp học tập với kinh nghiệm—khi bạn vẫn đang học đại học!

Ngoài ra, việc thực tập thường làm cho các môn học khác của bạn dễ hiểu và có ý nghĩa hơn. Cuối cùng, một công việc thực tập sẽ rất tuyệt vời trong sơ yếu lý lịch của bạn và thường là sự khác biệt giữa những người được phỏng vấn và những người không được phỏng vấn.

Xem chi tiết tại đây: Internships (astate.edu)

Các Thoả thuận Chuyển tiếp & Hợp tác

Xem chi tiết tại đây: Transfer Articulation & Partnership Agreements (astate.edu)

TRUNG TÂM LÃNH ĐẠO BÁN HÀNG GỖ R.M. 'BOB'

TRUNG TÂM LÃNH ĐẠO BÁN HÀNG GỖ R.M. 'BOB'

Chương trình Lãnh đạo Bán hàng tại Đại học Bang Arkansas được dành riêng cho sự xuất sắc trong giáo dục bán hàng và nâng cao nghề bán hàng cá nhân và lãnh đạo bán hàng.

TRUNG TÂM LÃNH ĐẠO PHỤ NỮ (WLC)

TRUNG TÂM LÃNH ĐẠO PHỤ NỮ (WLC)

Trung tâm Lãnh đạo Phụ nữ cam kết bồi dưỡng những cô gái và phụ nữ trẻ tự tin và có năng lực để ổn định và đạt được các mục tiêu cao trên con đường vào đại học và sự nghiệp.

KIỂM ĐỊNH VÀNG AACSB

KIỂM ĐỊNH VÀNG AACSB

Đại học Bang Arkansas được Hiệp hội các trường đại học kinh doanh quốc tế hàng đầu (AACSB) công nhận, đại diện cho tiêu chuẩn thành tích cao nhất của các trường kinh doanh trên toàn thế giới. Chưa đến 20% các trường kinh doanh trên thế giới đạt được chứng nhận AACSB và đó là dấu hiệu nổi bật của sự xuất sắc trong đào tạo lĩnh vực kinh doanh.

PHI BETA LAMBDA

PHI BETA LAMBDA

Phi Beta Lambda là bộ phận đại học của các Nhà lãnh đạo doanh nghiệp tương lai của Mỹ. Chi hội của chúng tôi tại A-State là một trong những chi hội lớn nhất và thành công nhất trong quận.