Trường Kỹ thuật và Khoa học Máy tính

CHUẨN BỊ CHO THÁCH THỨC NGÀY MAI

Trường Kỹ thuật và Khoa học Máy tính nỗ lực đào tạo ra những sinh viên tốt nghiệp sẵn sàng đối mặt với những thách thức khắt khe của ngày mai. Các chương trình của chúng tôi cung cấp một cách tiếp cận đa ngành, độc đáo, kết hợp giữa giáo dục trên lớp và thực hành chuyên môn.

Với sự nhấn mạnh vào sự xuất sắc trong học tập, cố vấn sinh viên và nghiên cứu, các chương trình của chúng tôi thách thức sinh viên suy nghĩ logic, sáng tạo và định lượng.

Chương trình kỹ thuật điện cung cấp cơ hội nghiên cứu và học bổng cho sinh viên đại học trong các lĩnh vực như vật liệu và thiết bị bán dẫn, điện từ, năng lượng điện và máy móc điện.
Chương trình kỹ thuật cơ khí bao gồm các khóa học khoa học kỹ thuật truyền thống, tiếp xúc với các quy trình sản xuất và tự động hóa cũng như trình tự nhiều khóa học để cung cấp trình độ thành thạo về thiết kế hệ thống cơ khí và nhiệt.
Kỹ thuật dân dụng là việc ứng dụng các nguyên tắc cơ bản về toán học, khoa học và kỹ thuật vì lợi ích của xã hội và hỗ trợ cơ sở hạ tầng. Chương trình chuyên về giao thông, tài nguyên nước, kết cấu và địa kỹ thuật.
Việc tiếp xúc rộng rãi với công nghệ thông tin trong kinh doanh mang lại sự hiểu biết về giải quyết vấn đề trong môi trường kinh doanh. Có sẵn các ngành hẹp về lĩnh vực thương mại điện tử, công nghệ thông tin và kinh doanh nói chung.
Bằng Thạc sĩ Khoa học về Khoa học Máy tính được thiết kế để củng cố nền tảng của sinh viên về các khái niệm điện toán nâng cao liên quan đến giải quyết vấn đề tính toán và môi trường lập trình phức tạp.
Chương trình này cung cấp một nền giáo dục tiên tiến dựa trên luận án nghiên cứu về kỹ thuật. Chương trình nghiên cứu trình bày sự hiểu biết liên ngành nâng cao về khoa học kỹ thuật, phương pháp thực nghiệm, mô hình hóa và kỹ thuật chế tạo.

LỜI CHÀO TỪ HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG KỸ THUẬT VÀ KHOA HỌC MÁY TÍNH

Thay mặt toàn thể giảng viên và nhân viên của Trường Kỹ thuật và Khoa học Máy tính tại Đại học Bang Arkansas, xin gửi lời chào mừng nồng nhiệt đến bạn. Tôi có đặc ân được phục vụ với tư cách là Hiệu trưởng nhậm chức của trường, một vị trí mà tôi đã đảm nhận vào ngày 1 tháng 7 năm 2019.