Trường Nông nghiệp

SINH VIÊN TỐT NGHIỆP NGÀNH NÔNG NGHIỆP ĐÃ SẴN SÀNG ĐỂ NÂNG CAO NGHỀ NGHIỆP!

Trong hơn 100 năm qua, A-State đã phát triển từ một trường dạy nông nghiệp cấp khu vực thành một đại học toàn diện. Trường Nông nghiệp (College of Agriculture) cũng đã phát triển trong suốt những năm qua. Mặc dù giáo dục vẫn là sứ mệnh chính của chúng tôi nhưng chúng tôi cũng có các hoạt động nghiên cứu và chương trình tiếp cận cộng đồng rộng rãi.

Chúng tôi chuẩn bị cho sinh viên tốt nghiệp sẵn sàng bước vào và thăng tiến nghề nghiệp trong ngành thực phẩm, sợi và tài nguyên thiên nhiên, bao gồm sản xuất (nông nghiệp), kinh doanh nông nghiệp và chế biến giá trị gia tăng, dịch vụ công cộng và lãnh đạo nông thôn; và để gia nhập và tiến bộ trong các ngành sản xuất và công nghệ công nghiệp.

Chúng tôi cung cấp cả bằng đại học và thạc sĩ trong trường, đồng thời chúng tôi tham gia đào tạo tiến sĩ thông qua các chương trình Khoa học Môi trường và Khoa học Sinh học Phân tử liên ngành.


Các Chuyên ngành Đào tạo của Trường Nông nghiệp

MajorEmphasisUndergraduateGraduateOnline
Agricultural BusinessB.S.A.Minor
Agricultural MechanicsMinor
Agricultural StudiesB.S.A.B.S.A.
AgricultureM.S.A.
Animal ScienceB.S.A.Minor
Crop Consulting and Agronomic ServicesMinor
GIS & Precision AgricultureB.S.A.B.S.A.
HorticultureMinor
Plant ScienceMinor
Plant and Soil ScienceB.S.A.
Precision AgricultureMinor

CỬ NHÂN KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP – BACHELOR OF SCIENCE IN AGRICULTURE

Các Chuyên ngành

Kinh doanh Nông nghiệp – Agricultural Business

Sinh viên tốt nghiệp từ chương trình của chúng tôi được đào tạo để làm việc trong nền kinh tế thế giới luôn thay đổi và có được khả năng tiếp thị nâng cao cho nhiều ngành nghề. Chương trình giảng dạy của chúng tôi cung cấp khối kiến thức chung cho sinh viên Kinh tế Nông nghiệp và Quản trị Kinh doanh đồng thời kết hợp các khóa học cốt lõi từ Kinh tế Nông nghiệp và Ứng dụng với các khóa học kinh doanh về Kế toán, Tiếp thị, Quản lý, Tài chính và Luật Kinh doanh để tạo nền tảng vững chắc cho sự nghiệp trong quản lý nông nghiệp. doanh nghiệp nông nghiệp.

Nghiên cứu nông nghiệp – Agricultural Studies

Sinh viên tốt nghiệp chọn chuyên ngành Giáo dục Nông nghiệp sẽ có kiến thức và kỹ năng để tạo và cung cấp nội dung nông nghiệp, thiết kế trải nghiệm học tập thực hành và tư vấn cho các tổ chức thanh niên nông nghiệp. Các cơ hội nghề nghiệp bao gồm trở thành giáo viên nông nghiệp trung học, các chuyên viên khuyến nông của quận, chuyên gia xóa mù chữ về nông nghiệp, giảng viên nông nghiệp, v.v. Ngoài ra, lần đầu tiên, chúng tôi sẽ cung cấp các lộ trình trực tuyến cho sinh viên của mình: Nghiên cứu về Nông nghiệp (trước đây là chuyên ngành về Khoa học Nông nghiệp). Cho dù bạn muốn đào tạo thế hệ nhà nông học tiếp theo, dẫn đầu cuộc cách mạng công nghệ trong nông nghiệp hay làm việc trong khi hoàn thành chương trình cấp bằng trực tuyến, Nghiên cứu Nông nghiệp đều có một lựa chọn dành cho bạn.

Khoa học Động vật – Animal Science

Khoa học Động vật liên quan đến việc nghiên cứu khoa học và kinh doanh sản xuất vật nuôi trong nước, như thịt bò và bò sữa, lợn, gia cầm, cừu và dê. Một nhà khoa học động vật áp dụng các nguyên tắc của khoa học sinh học, vật lý và xã hội vào các vấn đề liên quan đến sản xuất, quản lý và phúc lợi chăn nuôi. Khoa học Động vật cũng quan tâm đến thực phẩm của con người (thịt, sữa, trứng, v.v.) được sản xuất từ ​​các loài vật nuôi được thuần hóa. Ngoài ra, Khoa học Động vật bao gồm các khía cạnh của động vật đồng hành (ngựa, chó, mèo, v.v.), bao gồm dinh dưỡng, chăm sóc và phúc lợi của chúng.

GIS & Nông nghiệp chính xác – GIS & Precision Agriculture

Trước đây là Công nghệ hệ thống nông nghiệp, sinh viên chọn chuyên ngành này có thể hoàn thành các yêu cầu trực tiếp hoặc trực tuyến. Nó chuẩn bị cho sinh viên sử dụng dữ liệu không gian và công nghệ không gian địa lý để giải quyết các vấn đề trong nông nghiệp và các tương tác khác giữa con người và môi trường. Các thành phần GIS trong chương trình của chúng tôi cung cấp cho sinh viên khả năng sử dụng dữ liệu không gian để đưa ra quyết định, lập bản đồ và thực hiện phân tích không gian. Chương trình giảng dạy viễn thám giúp học sinh tiếp cận với cả hình ảnh vệ tinh trong không gian và hình ảnh trên không. Điều này bao gồm các hình ảnh thu được từ cả máy bay và hệ thống máy bay không người lái. Hầu hết sinh viên của chúng tôi đều đạt được Chứng chỉ Phi công Từ xa FAA Part 107 sUAS, cho phép họ bay sUAS thương mại.

Các thành phần nông nghiệp chính xác trong chương trình của chúng tôi nhấn mạnh việc ra quyết định nông học dựa trên dữ liệu. Nhấn mạnh vào việc sử dụng các công cụ và kỹ thuật để tưới tiêu hiệu quả. Hơn nữa, học sinh học cách phân tích các địa điểm nông học để xác định xem sự thay đổi tỷ lệ dinh dưỡng, thuốc trừ sâu hoặc hạt giống có phù hợp hay không và cách tạo đơn thuốc cũng như đọc bản đồ áp dụng cho thiết bị dẫn đường bằng vệ tinh.

Khi đạt đến đỉnh cao của bằng cấp, sinh viên sẽ sử dụng các kỹ năng và kiến thức nền tảng mà họ có được để tạo ra giải pháp cho một vấn đề về nông nghiệp hoặc con người-môi trường liên quan.

Khoa học thực vật và đất – Plant and Soil Science

Lĩnh vực Khoa học Đất và Thực vật có truyền thống nghiên cứu và giáo dục về sản xuất cây trồng, làm vườn, quản lý đất và công nghệ nông nghiệp chính xác. Chúng tôi có một đội ngũ giảng viên xuất sắc đang phát triển các chiến lược quản lý sản xuất cây trồng, bảo vệ môi trường, sản xuất làm vườn, quản lý và bảo trì cảnh quan, cũng như chuẩn bị cho thế hệ quản lý đất đai và chuyên gia nông nghiệp trong tương lai.

THẠC SĨ KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP – MASTER OF SCIENCE IN AGRICULTURE

Thạc sĩ ngành Khoa học Nông nghiệp cung cấp năm lĩnh vực đào tạo:

  • Kinh doanh nông nghiệp và kinh tế
  • Giáo dục nông nghiệp
  • Khoa học động vật
  • Nông nghiệp kỹ thuật số
  • Khoa học thực vật và đất

Học bổng của Trường Nông nghiệp

Trường Nông nghiệp có một số học bổng do tư nhân tài trợ dành cho sinh viên theo học chương trình cấp bằng trong trường đại học của chúng tôi. Tất cả các học bổng đều dành cho sinh viên toàn thời gian với chuyên ngành Nông nghiệp được tuyên bố và đang theo học tại cơ sở ASU-Jonesboro của A-State. Tiêu chí cho mỗi học bổng được liệt kê tại đây: Scholarships (astate.edu).

Chương trình Thực tập

Mục đích của Chương trình Thực tập là mang đến cho sinh viên cơ hội có được những trải nghiệm đáng giá mà thông thường không thể có được ở trường Đại học. Thực tập sinh được hưởng lợi từ cơ hội áp dụng ngay kiến thức lớp học của mình vào “phòng thí nghiệm” thực tế về thực tiễn và kỹ thuật kinh doanh hiện tại. Giảng viên, nhà tuyển dụng và các cơ quan công cộng làm việc cùng với các sinh viên thực tập để tăng cường mối liên hệ giữa lý thuyết trên lớp và thực hành trong thế giới thực.

Chương trình thực tập cho phép sinh viên làm việc cho người sử dụng lao động mà không cần cam kết làm việc toàn thời gian sau khi tốt nghiệp. Sinh viên tham gia Chương trình Thực tập thường làm việc trong một học kỳ (14-16 tuần).

Xem chi tiết tại đây: Internships (astate.edu)