Điều kiện Nhập học

Sinh viên muốn theo học Chương trình ESL / ELA tại ASU cần đạt các kiểu kiện sau:

SAU KHI HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH ESL / ELA

Sau khi hoàn thành chương trình, sinh viên quốc tế đủ điều kiện đăng ký chuyển tiếp vào các Chương trình Đại học và sau Đại học trực thuộc Arkansas State University mà không cần các Chứng chỉ tiếng Anh khác như TOEFL, IELTS…

Yêu cầu

  • Hoàn thiện cấp độ cuối cùng của chương trình với điểm đạt tối thiểu 80% đối với Chương trình Cử nhân.
  • Hoàn thành cấp độ cuối với điểm hơn 90%, vượt qua bài kiểm tra International Graduate Bridge đối với Chương trình sau Đại học (điểm sẽ được xét đạt/trượt).

Sinh viên cần đạt được các yêu cầu nhập học khác, tùy theo chương trình đăng ký

ĐỘ TUỔI TỐI THIỂU

Sinh viên từ 18 tuổi trở lên được đăng ký học tại ASU. Nếu bạn dưới 18 tuổi, bạn cần chứng minh có người giám hộ hợp pháp tại Mỹ.

CHƯƠNG TRÌNH ANH NGỮ

Tiêu chuẩn nhập học dành cho Chương trình ESL / ELA:

  • Bản sao chính thức Bằng tốt nghiệp THPT kèm bản dịch tiếng Anh.
  • Bản sao chính thức Bảng điểm THPT kèm bản dịch tiếng Anh. GPA tối thiểu 2.3/4.0
  • Tất cả Bảng điểm, bằng tốt nghiệp cần có dấu từ cơ quan nhà nước và được gửi niêm phong.