Giới thiệu chung

Chương trình tiếng Anh chuyên sâu giúp rèn luyện các kỹ năng tiếng Anh thông qua các lớp học và các hoạt động văn hóa. Việc lên lớp hàng ngày, được hướng dẫn luyện tập, cùng các trải nghiệm thực tế sẽ giúp bạn đạt được sự thuần thục Anh ngữ cần thiết nhằm theo học các bậc học cao hơn. 

THÔNG TIN KHOÁ HỌC

Chương trình học bao gồm:

 • Chương trình toàn diện gồm 6 bậc học: Zero, Beginner, & Advanced
 • Chương trình chuyên sâu: Lớp học 5 ngày/ tuần, tối thiểu 4h/ngày
 • Khóa học tương tác và năng động giúp học sinh chuẩn bị các kỹ năng học thuật cần thiết: nghe, ghi chú, thuyết trình…
 • Chú trọng nội dung: được giảng dạy bởi các giảng viên trình độ cao và có nhiều kinh nghiệm về ESL
 • Chú trọng vào từng sinh viên: Làm việc nhóm, làm việc theo cặp, thảo luận cả lớp
 • Tỉ lệ sinh viên/giảng viên thấp: 1 giảng viên chịu trách nhiệm với tối đa 15 sinh viên, với tỉ lệ trung bình 11:1

THÔNG TIN KHÁC

Bên cạnh các giờ học trên lớp, sinh viên còn nhận được:

 • Các giờ học Anh ngữ trên máy tính dành cho học sinh ESL
 • Dịch vụ kèm nói, gia sư, và các tổ chức đặc biệt dành cho sinh viên ESL
 • Các hoạt động ngoại khóa
 • Miễn phí và toàn quyền sử dụng tất cả dịch vụ cùng cơ sở vật chất tại ASU
 • Được tham gia các lớp học chuyên ngành khi vẫn đang theo học Chương trình ESL (Cần sự chấp thuận trước)
 • Dịch vụ nhà ở trong khu học xá cùng các sinh viên Mỹ

SAU KHI HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH ESL / ELA

Sau khi đã hoàn thành Chương trình, các sinh viên Quốc tế có thể đăng ký chuyển tiếp lên chương trình Đại học và Sau Đại học tại Arkansas State University mà không cần các chứng chỉ tiếng Anh khác như TOEFL, IELTS…

YÊU CẦU: Hoàn thành cấp độ cuối với điểm hơn 80% cho bậc Đại học. Hoàn thành cấp độ cuối với điểm hơn 90%, vượt qua bài kiểm tra International Graduate Bridge đối với Chương trình Sau Đại học (điểm sẽ được xét đạt/trượt). Sinh viên cần đạt những yêu cầu nhập học khác tùy theo Chương trình học mà mình đã đăng ký.