Hướng dẫn nộp đơn

Để đăng ký chương trình ESL / ELA:

1. ĐẠT TIÊU CHUẨN NHẬP HỌC

Xem lại tiêu chuẩn nhập học để chắc chắn rằng bản thân đủ tiêu chuẩn cho Chương trình.

Chi tiết tiêu chuẩn nhập học xem tại đây >>

2. HOÀN THÀNH ĐƠN ĐĂNG KÝ CHO SINH VIÊN QUỐC TẾ

Biểu mẫu đăng ký cho sinh viên quốc tế >> (điền agent code là VNI để có chính sách học phí ưu đãi cho sinh viên Việt Nam)

Vui lòng chọn đúng loại đơn dành cho sinh viên quốc tế – ‘International Application’.

3. NỘP PHÍ ĐĂNG KÝ

Phí nộp đơn của tất cả các chương trình là 50$. Phí này sẽ không được miễn hoặc chuyển khoản qua ngân hàng.

4. HOÀN THIỆN MẪU ĐƠN DÀNH CHO SINH VIÊN CHUYỂN TIẾP

Nếu sinh viên đã và đang theo học các trường tại Mỹ cần hoàn thiện biểu mẫu dành cho sinh viên chuyển tiếp Quốc tế cho ASU.

5. NỘP CHỨNG MINH TÀI CHÍNH

Nộp chứng minh tài chính bằng tiếng Anh từ Ngân hàng hoặc các tổ chức tài chính, cùng thư tài trợ (FSL) của người bảo trợ. Các văn bản đều phải chứng minh mức tài sản tối thiểu $23,000.

6. NỘP BẢN SAO HỘ CHIẾU

Đính kèm bản sao hộ chiếu trong thư nhập học.

7. NỘP 2 CHỨNG NHẬN TIÊM CHỦNG MMR

Sinh viên cần nộp 2 giấy chứng nhận tiêu chủng MMR (sởi, quai bị, rubella). Sinh viên không nộp sẽ buộc phải tiêm chủng sau khi đến ASU.

8. NỘP BẰNG TỐT NGHIỆP THPT

Bản sao chính thức Bằng tốt nghiệp THPT kèm bản dịch tiếng Anh.

9. NỘP BẢNG ĐIỂM THPT

Bản sao chính thức bảng điểm THPT kèm bản dịch tiếng Anh. GPA tối thiểu 2.3/4.0.

Nếu nộp đơn chương trình ESL kèm Sau Đại học, thì cần nộp bằng tốt nghiệp & bảng điểm Đại học, thay vì THPT.

10. GỬI TÀI LIỆU NHẬP HỌC VỀ ASU

Gửi bản đăng ký cùng các tài liệu được yêu cầu sau về địa chỉ dưới đây, hoặc liên hệ với Văn phòng Việt Nam để được hỗ trợ miễn phí.

Regular Mail
Admissions, Records and Registration
P.O. Box 1570
State University, AR, 72467 USA

Express Mail
Admissions, Records and Registration
101 N. Caraway Rd.
Student Union Room 2130
Jonesboro, AR, 72401 USA