Sau Đại học

Chào mừng đến với mục Tuyển sinh chương trình Sau đại học tại Arkansas State University. Mục này sẽ bao gồm các chỉ dẫn chi tiết và thông tin đăng ký Chương trình Sau Đại học tại ASU.

The Library on ASU's Campus

ĐEM CẢ THẾ GIỚI ĐẾN ARKANSAS STATE

Một ngôi trường nằm trong top những trường tốt nhất phía Nam. Một thành phố phát triển, nằm trong khuôn viên ngôi trường. Một cộng đồng đa dạng, sôi nổi, thân thiện. 156 ngành học. Giảng viên quan tâm, nhiệt huyết, có thể làm những điều tuyệt vời nhằm truyền cảm hứng cho học sinh. Hơn 60,000 cựu học sinh kế thừa văn hóa và lan truyền đi khắp thế giới. Hơn 200 tổ chức sinh viên, 16 đội tuyển thuộc NCAA Division 1, cùng những niềm đam mê không giới hạn dành cho mọi điều tại Red Wolves.

Các cột mốc quan trọng

MID-SPRING 2020 (ESL ONLY)

 • Applications Due By: January 10, 2020
 • Submit All Documents By: January 24, 2020
 • Orientation: February 25, 2020
 • Class Start Date: March 3, 2020

SUMMER 2020

 • Applications Due By: April 3, 2020
 • Submit All Documents By: April 17, 2020
 • Orientation: May 25, 2020
 • Class Start Date: June 1, 2020

MID-SUMMER 2020 (ESL ONLY)

 • Applications Due By: May 15, 2020
 • Submit All Documents By: May 29, 2020
 • Orientation: June 30, 2020
 • Class Start Date: July 6, 2020

FALL 2020

 • Applications Due By: June 26, 2020
 • Submit All Documents By: July 10, 2020
 • Orientation: August 17, 2020
 • Class Start Date: August 25, 2020

MID-FALL 2020 (ESL ONLY)

 • Applications Due By: August 21, 2020
 • Submit All Documents By: September 4, 2020
 • Orientation: October 13, 2020
 • Class Start Date: October 19, 2020

SPRING 2021

 • Applications Due By: November 6, 2020
 • Submit All Documents By: November 20, 2020
 • Orientation: January 4, 2021
 • Class Start Date: January 12, 2021

MID-SPRING 2021 (ESL ONLY)

 • Applications Due By: January 8, 2021
 • Submit All Documents By: January 22, 2021
 • Orientation: March 2, 2021
 • Class Start Date: March 8, 2021

SUMMER 2021

 • Applications Due By: April 2, 2021
 • Submit All Documents By: April 16, 2021
 • Orientation: May 24, 2021
 • Class Start Date: June 1, 2021

MID-SUMMER 2021 (ESL ONLY)

 • Applications Due By: May 14, 2021
 • Submit All Documents By: May 28, 2021
 • Orientation: June 29, 2021
 • Class Start Date: July 6, 2021
Xem chi tiết >>