Điều kiện Nhập học

Tất cả sinh viên Quốc tế nộp đơn cho chương trình học bậc Sau Đại học đều phải đạt đủ tiêu chuẩn để nhập học tại Arkansas State.

TIÊU CHÍ HỌC TẬP:

 • Bạn phải có bằng đại học với Điểm trung bình (GPA) ít nhất là 2.75/4.0. Tuy nhiên, một số chương trình cấp bằng yêu cầu Điểm trung bình cao hơn. Xem bên dưới để biết danh sách đầy đủ các yêu cầu về Điểm trung bình cho từng chuyên ngành.
 • Nếu bạn đã hoàn thành bất kỳ khóa học cấp bằng thạc sĩ/sau đại học nào trước đây, bạn phải có điểm trung bình chung ở cấp độ sau đại học ít nhất là 3.0/4.0.
 • Nếu bạn là sinh viên quốc tế đã hoàn thành ít nhất bằng Cử nhân và đang đăng ký học thạc sĩ hoặc tiến sĩ, thì chương trình sau đại học là ứng viên phù hợp với bạn. Các yêu cầu nhập học là duy nhất cho mỗi chương trình cấp bằng ở cấp độ sau đại học.

ĐIỂM TRUNG BÌNH (GPA) ĐƯỢC YÊU CẦU CỦA TỪNG CHƯƠNG TRÌNH:

 • Accountancy (M.A.cc)—2.75/4.0
 • Agriculture (M.S.A.)—2.75/4.0
 • Applied Digital Technology (M.A.D.T)—2.75/4.0
 • Athletic Training (M.S.)—3.0/4.0
 • Biological Sciences (M.A.)—2.75/4.0
 • Biology (M.S.)—2.75/4.0
 • Business Administration (M.B.A.)—2.75/4.0
 • Chemistry (M.S.)—2.75/4.0
 • Communication Studies (M.A.)—2.75/4.0
 • Computer Science (M.S.)—3.0/4.0
 • Engineering (M.S.)—2.75/4.0
 • Engineering Management (M.E.M.)—2.75/4.0
 • English (M.A.)—2.50/4.0
 • Environmental Sciences (M.S. and Ph.D.)—2.75/4.0
 • Exercise Science (M.S.)—3.0/4.0
 • Heritage Studies (Ph.D.)—2.75/4.0
 • History (M.A.)—2.75/4.0
 • Mass Communications (M.S.M.C.)—2.75/4.0
 • Mathematics (M.S.)–2.75/4.0
 • Molecular Biosciences (M.S. and Ph.D.)—2.75/4.0
 • Music (M.M.)—2.75/4.0
 • Occupational Therapy (O.T.D.)—3.0/4.0
 • Physical Education (M.S.E.)-3.0/4.0
 • Physical Therapy (D.P.T.)—2.75/4.0
 • Psychology and Counseling (Ed.S.)—3.0/4.0
 • Psychological Science (M.S.)—3.0/4.0
 • Social Science (M.S.E.)—2.75/4.0
 • Sociology (M.A.)—3.0/4.0
 • Sports Administration (M.S.)—3.0/4.0
 • Statistics (M.S.)—3.0/4.0

KỲ NHẬP HỌC CỦA TỪNG CHƯƠNG TRÌNH:

 • Accountancy (M.A.cc)— Fall and Spring admit only.
 • Agriculture (M.S.A.)— Fall admit only.
 • Applied Digital Technology (M.A.D.T)— Admits all terms.
 • Athletic Training (M.S.)— Summer admit only.
 • Biological Sciences (M.A.)— Fall and Spring admit only.
 • Biology (M.S.)— Fall and Spring admit only.
 • Business Administration (M.B.A.)— Admits all terms.
 • Chemistry (M.S.)— Fall and Spring admit only.
 • Communication Studies (M.A.)— Fall and Spring admit only.
 • Computer Science (M.S.)— Fall and Spring admit only.
 • Engineering (M.S.)— Fall and Spring admit only.
 • Engineering Management (M.E.M.)— Admits all terms.
 • English (M.A.)— Fall and Spring admit only.
 • Environmental Sciences (M.S. and Ph.D.)— Fall and Spring admit only.
 • Exercise Science (M.S.)— Admits all terms.
 • Heritage Studies (Ph.D.)— Admits all terms.
 • History (M.A.)— Admits all terms.
 • Mass Communications (M.S.M.C.)— Admits fall and spring terms.
 • Mathematics (M.S.)– Admits all terms.
 • Molecular Biosciences (M.S. and Ph.D.)— Fall and Spring admit only.
 • Music (M.M.)— Admits all terms.
 • Occupational Therapy (O.T.D.)— Fall admit only.
 • Physical Education (M.S.E.)- Admits all terms.
 • Physical Therapy (D.P.T.)— Summer admit only.
 • Psychology and Counseling (Ed.S.)— Fall admit only. 
 • Psychological Science (M.S. )— Fall admit only.
 • Social Science (M.S.E. )— Fall admit only.
 • Sociology (M.A.)— Admits all terms.
 • Sports Administration (M.S.)— Admits Fall and Spring only.
 • Statistics (M.S.)— Admits Summer and Fall only.

TRÌNH ĐỘ TIẾNG ANH

Áp dụng cho các kỳ học của năm 2024:

English Proficiency TypeRequirement Minimum
Completion of A-State’s ESL Program90% or Above
Completion of CEA accredited language programCompletion certificate for completing all levels
Completion of HOFT Institute ESL ProgramCompletion certificate of the program
TOEFL-Internet Based***79
IELTS*6.0
PTE (Pearson Test of English Academic)56
iTEP Academic Plus*Out of 6: 4.5 
EIKENGrade Pre-1
SAT scores**550 (total on the Evidence-Based Reading/Writing score)
ACT score**21 (total, and on both English and Reading sections)
High School Marks (India and Pakistan)65% in English at X and XII in Certificate
High School Marks (Kenya)75% in English in Grade 10 and Grade 12
IB (International Baccalaureate)5,6, or 7 on English, Literature or Language & Literature
University Graduate from USA, UK, Canada (except Quebec), Australia and New ZealandMust have completed two years there and graduated(exceptions to the graduation part apply if you take A-State’s English placement exam)

Áp dụng cho các kỳ học từ năm 2025 trở đi:

English Proficiency TypeRequirement Minimum
Completion of A-State’s ESL Program90% or Above
Completion of CEA accredited language programCompletion certificate for completing all levels
Completion of HOFT Institute ESL ProgramCompletion certificate of the program
TOEFL-Internet Based***90
IELTS*6.5
PTE (Pearson Test of English Academic)70
iTEP Academic Plus*Out of 6: 4.5
EIKENGrade 1
Cambridge English assessmentC1
Duolingo*120
IB (International Baccalaureate)Not Accepted
High School Graduate from USA, UK, Canada (except Quebec), Australia and New ZealandNot Accepted
University Graduate from USA, UK, Canada (except Quebec), Australia and New ZealandMust have completed two years  and graduated( Associate’s or higher )

*Mã của A-State để nhận kết quả thi là 6011.

**Điểm bài thi không được xét nếu phát hành sau 2 năm.

***Hiện đang chấp nhận TOEFL bản internet, tại nhà.

BẠN CẦN TRỢ GIÚP?

Để biết thêm thông tin về A-State hoặc cần trợ giúp thêm, xin vui lòng liên hệ:

Văn phòng tại Việt Nam
[email protected]
Hotline tại VN: +84 96 330 6060

BẠN CẦN TRỢ GIÚP?

Để biết thêm thông tin về A-State hoặc cần trợ giúp thêm, xin vui lòng liên hệ:

Văn phòng tại Việt Nam
[email protected]
Hotline tại VN: +84 96 330 6060