Học bổng

Nhằm mục đích thu hút và gìn giữ những sinh viên quốc tế tài năng, sáng giá nhất, ASU đem đến những học bổng mang tính cạnh tranh, hướng đến những sinh viên Quốc tế theo học Chương trình bậc Đại học và Sau Đại học. 

GIỚI THIỆU

Các mức hỗ trợ tài chính hiện hành bao gồm Học bổng dựa trên kết quả học tập và tiềm năng tiếp tục theo học tại ASU (merit-based). Chúng tôi cũng đem lại học bổng thành tích dành cho bậc Đại học, trong đó yêu cầu sinh viên nhận học bổng cần đóng góp nhất định cho trường trong giai đoạn học bổng được trao tặng. Học bổng thành tích bao gồm học bổng thể thao, học bổng nhóm nhạc, học bổng thanh nhạc, và học bổng kịch nói. Tất cả học bổng thành tích yêu cầu các ứng viên tham dự thi thử, đồng thời nộp kèm các bằng chứng chứng minh thành tích bản thân. Học bổng thể thao được trao tặng khá chặt chẽ, theo quy định của NCAA Division I.

Ngoài ra, sinh viên Việt Nam nộp đơn thông qua Văn phòng Việt Nam sẽ được giảm trừ 50% mức học phí, tương đương học phí của sinh viên bang. Liên hệ với văn phòng để được hướng dẫn.

Trong hầu hết trường hợp, học bổng chỉ được trao dựa trên tình trạng học toàn thời gian của sinh viên tại ASU, thành tích học tập, đóng góp ngoại khóa cho trường, cùng một số điều khoản nêu trong quy đinh. Sinh viên quốc tế sẽ không đạt điều kiện nhận học bổng thành tích cho đến khi chứng minh được khả năng theo quy định của Trường. Mức học bổng học tập dành cho sinh viên quốc tế được cố định và khấu trừ vào học phí; Trong đó học bổng thành tích đã bao gồm khấu trừ học phí cùng ăn ở, cùng các chi phí khác (xác định bằng lĩnh vực Trường tài trợ, nhu cầu dịch vụ, cấp độ thành tích của sinh viên, cùng khả năng chi trả của sinh viên). Học bổng do trường cung cấp sẽ không vượt quá chi phí học tập tại ASU cho sinh viên quốc tế trong bất kỳ trường hợp nào, đồng thời sẽ không được chuyển sang bất kỳ Trường hoặc tổ chức nào khác. Sinh viên nhận được giấy từ chối học phí từ ASU không đủ điều kiện nhận học bổng.

Bên cạnh mức học bổng truyền thống, ASU có một số học bổng dành cho sinh viên quốc tế; Tuy nhiên, những học bổng này không dành cho sinh viên Quốc tế trước khi chứng minh được khả năng Tiếng Anh, và học tập tại ASU ít nhất 1 kỳ. Sau khi đến ASU, sinh viên quốc tế sẽ nhận được các thông tin chi tiết về cơ hội học bổng Quỹ và trường tại Văn phòng Chương trình Quốc tế (Office of International Programs-OIP), có thể trong buổi định hướng cho sinh viên quốc tế. So với sinh viên Mỹ, cơ hội học bổng dành cho sinh viên quốc tế mang tính cạnh tranh cao, nhưng công bằng đối với tất cả sinh viên ở hoặc sau thời điểm đăng ký. Tuy nhiên, không kể đến các học bổng tiềm năng, sinh viên Quốc tế cần có kế hoạch và có đủ nguồn tài chính để trang trải cho chi phí học tập tại trường.

HỌC BỔNG HỌC TẬP

Học bổng học tập tại Arkansas State University cho sinh viên Quốc tế đăng ký chương trình Cử nhân; Học bổng nghiên cứu tương tự dành cho sinh viên tham dự Chương trình sau Đại học. Tất cả học bổng học tập được trao trong 1 năm trị giá 50% tiền học sẽ được trao mỗi khi bắt đầu kỳ, và một phần học bổng được trao vào kỳ 2 sau khi sinh viên đạt được thành tích tốt trong kỳ đầu, sau đó tiếp tục làm mới dựa trên thành tích học tập trong các kỳ tiếp theo. ASU định nghĩa thành tích đủ để nhận học bổng tại chương trình Đại học là hoàn thành chương trình toàn thời gian (tối thiểu 12 tín chỉ) với GPA đạt 3.5 hoặc hơn. Đối với chương trình sau Đại học, cần hoàn thành khóa học toàn thời gian (tối thiểu 9 tín chỉ) và đạt GPA 3.75 hoặc hơn. Học bổng sẽ được làm mới dựa trên các tiêu chuẩn nêu trên và lượng quỹ đang có. Sinh viên đạt dưới chuẩn trong bất kỳ kỳ học nào đều không được nhận học bổng, và có thể sẽ không được đăng ký xin tiếp. Không có học bổng hoặc hỗ trợ tài chính cho sinh viên quốc tế trong kỳ Hè.

HỌC BỔNG NGHIÊN CỨU  CHƯƠNG TRÌNH SAU ĐẠI HỌC

Học bổng nghiên cứu dành cho bậc sau đại học được trao dựa trên thành tích học tập cũ (GPA đại học lớn hơn 3.5) và tiềm năng tiếp tục học tập tại ASU xét trên thành tích các bài kiểm tra quốc gia trên bảng dưới:

Điểm GREĐiểm GMATHọc bổng
1600800$4,000
1560780$3,500
1520760$3,000
1480740$2,500
1440720$2,000
1400700$2,000
1360680$1,500
1320660$1,500
1280640$1,000

Điểm thi chính thức phải được gửi trực tiếp đến Arkansas State University (mã 6011) khi đăng ký học bổng. Các điểm thi phải đảm bảo còn thời hạn.

Sinh viên quốc tế nhận được học bổng cần tham gia hoạt động tại Hội Sinh viên quốc tế (International Student Association), được tài trợ bởi Văn phòng Chương trình quốc tế (OIP), nhằm giúp đỡ các sinh viên quốc tế khác có thể tồn tại và cống hiến tại ASU, đem lại những lời chứng thực và trợ giúp cho quá trình tuyển sinh, đồng thời đáp ứng các nghĩa vụ khác trong thư đính kèm học bổng.

BẠN CẦN TRỢ GIÚP?

Để biết thêm thông tin về A-State hoặc cần trợ giúp thêm, xin vui lòng liên hệ:

Văn phòng tại Việt Nam
[email protected]
Hotline tại VN: +84 96 330 6060