Tình trạng hồ sơ

Xin vui lòng liên hệ với Văn phòng Đại diện Tuyển sinh của trường tại Việt Nam để được hỗ trợ kiểm tra tình trạng hồ sơ.